Normale reacties na een abnormale gebeurtenis

Heeft iemand na 6 weken nog steeds onderstaande reacties en nemen ze onvoldoende af? Dan kan er sprake zijn van een ongezonde verwerking. Verwijs degene dan door naar huisarts of bedrijfsarts om te bespreken of extra hulp nodig is voor de verwerking.

 • Ermee bezig blijven: De gebeurtenis niet van je af kunnen zetten, ook al wil je dat graag
 • Herbelevingen: Bij herinneringen aan de gebeurtenis komen de pijnlijke gevoelens van toen weer terug
 • Nachtmerries: Je hebt last van akelige dromen over de gebeurtenis
 • Ontredderd gevoel: In situaties die op de gebeurtenis lijken, keren de gevoelens van toen terug
 • Vermijden van gedachten en gevoelens: Gesprekken of gedachten over de gebeurtenis ga je uit de weg, bijvoorbeeld door hard te gaan werken, te veel te drinken of erover te zwijgen
 • Vermijden van activiteiten of situaties: De plaats van de gebeurtenis probeer je te vermijden, bijvoorbeeld door je ziek te melden
 • Afwezigheid van herinneringen: Bepaalde (belangrijke) momenten van de gebeurtenis kun je je niet herinneren. Ze zijn (onbewust) uit je geheugen verbannen
 • Verlies van interesses: Hobby’s waar je voorheen met veel plezier aan deelnam, laat je links liggen. De energie ontbreekt ervoor
 • Vervreemding: Je hebt het gevoel dat veel situaties je vreemd voorkomen, ook al ken je ze wel degelijk
 • Emotionele dofheid: Je normale gevoelens van plezier, liefde of verdriet zijn niet of slechts oppervlakkig aanwezig
 • Neerslachtigheid: Je hebt het gevoel dat alles zinloos is en dat alles zo nutteloos lijkt
 • Inslaap- of doorslaapproblemen: Gepieker en gedachten aan de gebeurtenis voorkomen dat je in slaap valt of zorgen ervoor dat je herhaaldelijk wakker wordt
 • Verhoogde prikkelbaarheid: Je bent eerder geïrriteerd dan normaal. Wanneer dingen niet meteen lukken volgt snel een woede-uitbarsting
 • Schuldgevoelens: Je maakt jezelf verwijten over wat je tijdens de gebeurtenis hebt gedaan of nagelaten
 • Verhoogde waakzaamheid: Je bent gespitst op nieuw gevaar en ziet, anders dan voorheen, in iedere persoon een potentiële dader. Je bent bang voor een nieuwe gebeurtenis
 • Schrikreacties: Onverwachte harde geluiden en plotselinge bewegingen geven enorme schrikreacties
 • Concentratieproblemen: Je bent snel in gedachten verzonken of kunt moeilijk de aandacht bij zaken houden
 • Lichamelijke reacties: Na situaties die op de gebeurtenis lijken, krijg je last van hartkloppingen, trillende knieën, maag of hoofdpijn of voel je deze klachten opkomen

 

Ga terug naar arbocatalogus Rijk – Ongewenste omgangsvormen