Handreiking Werkplektraining bij RSI-klachten

Handreikingen Beeldschermwerk

Beschrijving

Als je RSI klachten hebt (klachten aan arm, nek, schouder) waarbij de bedrijfsarts het vermoeden heeft dat er ook psychosociale oorzaken voor de klachten aan te wijzen zijn, dan is hier een good practice binnen BZK voor ontwikkeld. Het gaat om werkplektraining die wordt aangevuld met groepsbijeenkomsten. In het traject komen de verschillende oorzaken van RSI-klachten, zoals stress, werkdruk, statische belasting en een verkeerde houding aan de orde. Ook worden ervaringen tussen de deelnemers uitgewisseld.

Hulpmiddel voor

Aanpak van RSI-klachten met mogelijk ook psychosociale oorzaken.

Aanpak

  • Knelpuntvermindering
  • Gedragsaanpassing

Voor wie

Alle medewerkers met RSI klachten.

Relatie met wet

  • Arbowet art. 8 Voorlichting en onderricht
    Arbowet art. 14a Vangnetregeling aanvullende deskundige bijstand op het gebied van preventie en bescherming

Beoogde effecten

Arbo-effect

Bevordert inzicht bij de medewerker over de oorzaken van RSI-klachten en geeft handvatten voor de aanpak ervan.

Efficiency-effect

Voorkomt, dan wel verkort uitval door RSI-klachten.

Andere voordelen

Bevordert bewustwording bij medewerker over factoren in psychosociale sfeer, die via lichamelijke klachten tijdens beeldschermwerk tot uiting komen.

Nadere informatie

EC O&P contactecop@rijksoverheid.nl