Handreiking Werkplek onderzoek met EMG

Handreikingen Beeldschermwerk

Beschrijving

Wanneer je werkt met een beeldscherm kan het voorkomen dat je jouw nek- en schouderspieren onnodig hoog belast en dat klachten ontstaan. Met name voor deze klachtengroep kan aan de hand van een werkplekonderzoek met EMG inzichtelijk gemaakt worden wanneer de nek/schouderspieren en/of de onderarmspieren te veel aanspannen, bijvoorbeeld doordat een verkeerde houding wordt aangenomen of door werken met opgetrokken schouders. Met de EMG meting kun je ook leren voelen hoe spieren te ontspannen.
De EMG meting geeft via elektroden, geplaatst op de nek/schouder- en of onderarmspieren, feedback aan de medewerker door een toon te laten horen wanneer je met onnodig veel spanning werkt. Deze toon neemt toe naarmate er meer spierspanning optreedt.

Hulpmiddel voor

 • Bewust maken van medewerkers over spierspanning die zij gebruiken voor het uitvoeren van hun werkzaamheden
 • Leren werken met een lage spierspanning

Aanpak

 • Knelpuntvermindering: RSI klachten voorkomen
 • Gedrag: Inzicht in eigen gedrag medewerkers

Voor wie

Alle medewerkers die gemiddeld meer dan 2 uren per dag aan een beeldscherm werken en bij wie de klachten vooral lijken samen te hangen met werkhouding/-techniek

Relatie met wet

Arbowet Artikel 8 Voorlichting en onderricht

Beoogde effecten

Arbo-effect

Door het aantonen van de verkeerde werkhouding vermindering klachten aan de bovenste extremiteiten

Efficiency-effect

 • RSI klachten voorkomen
 • Meer productie: bij verzuring door onnodig hoge spierspanning wordt uiteindelijk langzamer gewerkt en worden meer fouten gemaakt
 • Minder verzuim

Andere voordelen

 • De gebruikers krijgen beter inzicht in hun eigen werkgedrag
 • Medewerkers hebben het gevoel serieus genomen te worden

Mogelijke nadelen

 • Een deskundige moet ingeschakeld worden voor het uitvoeren van de metingen
 • Nadat de metingen zijn uitgevoerd, moet een medewerker, indien nodig, getraind of begeleid worden in het aanpassen van de werkhouding en werkgedrag
 • De werkplek moet, indien nodig, aangepast worden door een deskundige

Nadere informatie

Bij de preventiemedewerker, personeelsfunctionaris of bedrijfsarts