Handreiking Stoelmassage

Handreikingen Beeldschermwerk

Beschrijving

Als je vermoeid bent of last hebt van jouw arm, nek of schouder door bijvoorbeeld beeldschermwerk kan stoelmassage ontspannend werken. Deze massagevorm wordt thans bij onderdelen van een aantal ministeries aangeboden.

Stoelmassage is een korte, ontspannende massage van het bovenlichaam om klachten als werkstress en RSI te voorminderen en voorkomen. De massage kan op de werkplek worden gegeven, meestal door de kleding heen. De massage kan op een gewone stoel of een speciale massagestoel worden gegeven.

Hulpmiddel voor

Het ontspannen van het bovenlichaam.

Aanpak

  • Knelpuntvermindering
  • Aandacht voor het lichaam, ontspanning en gezondheid

Doelgroep

Medewerkers die last hebben van stress en/of gespannen spieren. Medewerkers die meer dan 2 uur per dag beeldschermwerk verrichten.

Relatie met wet

Arbeidsomstandighedenwet artikel 3: voeren van goed arbeidsomstandighedenbeleid

Beoogde effecten

Arbo-effect

Verminderen / voorkomen van stress ten gevolge van beeldschermwerk. Verbeteren doorbloeding nek/schouderregio, daardoor minder effecten van langdurig laagstatische spierspanning.

Efficiency-effect

  • Verhoging productiviteit door verbeterd concentratievermogen
  • Vermindering klachten
  • Vermindering ziekteverzuim

Andere voordelen

  • Verbeteren van de bloedcirculatie
  • Kost weinig tijd, een sessie duurt ca. 20 minuten

Mogelijke nadelen

  • Kosten per sessie per medewerker
  • Stoelmassage is geen bronaanpak, het dient gezien te worden als aanvullend middel. Het mag ook vooral niet in de plaats komen van andere maatregelen zoals: gebruik pauzesoftware of een goede werkplekinrichting
  • Het is geen structurele aanpak

Nadere informatie

Preventiemedewerker of bedrijfsarts of neem contact op met EC O&P contactecop@rijksoverheid.nl