Handreiking Sociaal Medische Teamoverleg

Handreikingen Beeldschermwerk

Beschrijving

Het Sociaal Medisch Team overleg is een afstemmingsoverleg tussen de werkgever, de P&O-functionaris, de bedrijfsarts en de bedrijfsmaatschappelijkwerker. Het kan zijn dat dit overleg bij jou anders wordt genoemd.

In het overleg wordt gesproken over de (voortgang in de) behandeling van (langdurig) zieke medewerkers. Ook kunnen ontwikkelingen en voorstellen op het gebied van arbo en verzuim bij de werkgever besproken worden.

Hulpmiddel voor

Het SMT wordt gebruikt voor de afstemming tussen de werkgever en de P&O-functionaris, de bedrijfsarts en de bedrijfsmaatschappelijk werker.

Aanpak

  • Knelpuntvermindering en oplossingen bedenken
  • Plannen van SMT-bijeenkomsten en continuïteit vergen aandacht
  • Betrokken medewerker moet instemmen met behandeling van zijn casus in SMT

Doelgroep

Werkgever, leidinggevenden, bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werker en P&O-functionarissen.

Relatie met wet

  • Arbowet art. 3 Arbobeleid
  • Arbowet art. 14(a) Maatwerk/Vangnetregeling aanvullende deskundige

Beoogde effecten

Arbo-effect

Via het SMT wordt de inbreng van de diverse bij het arbo- en verzuimbeleid betrokken disciplines gebundeld waardoor gerichter geadviseerd en besloten kan worden.

Efficiency-effect

  • Het overleg in het SMT zorgt voor gestructureerde kennisoverdracht/uitwisseling t.a.v. ontwikkelingen op het gebied van arbo en verzuim
  • Helpt “ruis” in de communicatie en tijdsverlies in de verzuimaanpak voorkomen

Andere voordelen

  • Arbo en verzuimbeleid krijgen gestructureerd aandacht
  • Alle deelnemers zijn op gelijke wijze geïnformeerd

Nadere informatie

Personeelsfunctionaris, de preventiemedewerker of bedrijfsarts.