Handreiking Medisch Fitness

Handreikingen Beeldschermwerk

Beschrijving

Om RSI klachten (klachten aan nek schouder arm) te kunnen verminderen is er bij OCW Medisch fitness ingesteld. De medewerker wordt door de bedrijfsarts uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

Hulpmiddel voor situaties bij bijvoorbeeld:

Medewerkers met RSI klachten.

Aanpak

  • Knelpuntvermindering: RSI klachten aanpakken door goed opgeleide instructeurs
  • Gedrag: Laten zien dat door goede oefeningen en voldoende rust de klachten kunnen verminderen

Voor wie

Alle medewerkers die gemiddeld meer dan 2 uren per dag aan een beeldscherm werken en RSI klachten hebben.

Relatie met wet

Beoogde effecten

Arbo-effect

Door het doen van gerichte oefeningen vermindering van RSI klachten.

Efficiency-effect

  • RSI klachten verhelpen
  • Minder verzuim

Andere voordelen

  • Medisch fitness wordt gehouden tijdens kantooruren. De werknemers hoeven hiervoor niet naar een externe aanbieder
  • Medisch fitness wordt betaald door OCW

Mogelijke nadelen

Werknemers moeten bereid zijn om kritisch te kijken naar hun eigen werkgedrag.

Nadere informatie

EC O&P contactecop@rijksoverheid.nl
Doorverwijzen naar arbodeskundige, bijvoorbeeld voor de aanschaf van aangepast meubilair.