Handreiking Kans-Fitness

Handreikingen Beeldschermwerk

Beschrijving

Op verwijzing van de bedrijfsarts kan je Kans-fitness worden aangeboden met de volgende doelstellingen:

  • De specifieke fysieke conditie verbeteren bij specifieke klachten, zoals nek-, schouder- en rugklachten
  • De algemene fysieke conditie verbeteren bij aspecifieke klachten, zoals algemene lichamelijk klachten bij stress en burnout, waarbij lichamelijke afwijkingen uitgesloten moeten zijn

Enerzijds kan KANS-fitness training gericht zijn op het aanvullen van curatieve (be)handelingen die worden uitgevoerd door bijvoorbeeld een fysiotherapeut. Anderzijds kan deelname aan de KANS-fitness trainingen gericht zijn op het voorkomen – alleen in een vroeg stadium – van instroom naar de reguliere zorg zoals die wordt vergoed door de ziektekostenverzekeraar. Denk daarbij aan beginnende fysieke klachten, bijvoorbeeld KANS-achtige klachten, maar ook stress en burn-out klachten.

Duur en structuur van het programma:

  • Intake
  • 2 x per week 1 uur voor een periode van 12 weken
  • Tussenevaluatie na 6 weken
  • Outtake na 12 weken
  • E.v.t. verlenging met 6 weken

Kans-fitness wordt verzorgd door Samenwerkingsverband Bedrijfsfitness “First One”.

Hulpmiddel voor situaties bij bijvoorbeeld:

Verbetert de fysieke belastbaarheid.

Aanpak

Knelpuntaanpak.

Voor wie

Kans-Fitness is bedoeld voor BZ-medewerkers die als gevolg van (fysieke) klachten niet (meer) optimaal kunnen functioneren op het werk. Kans-fitness kan daarmee preventief worden ingezet.

Relatie met wet

Arbowet art. 8 Voorlichting en onderricht.

Beoogde effecten

Arbo-effect

Door voldoende te bewegen verhogen medewerkers hun weerstand, verminderen stress en hebben meer energie. Hierdoor kunnen klachten worden voorkomen of verholpen.

Efficiency-effect

Minder verzuim door aanpak beginnende fysieke belemmeringen en snellere terugkeer op het werk bij uitval als gevolg van fysieke klachten.

Andere voordelen

Door de opzet van Kans-fitness kunnen ook stress en burn-out klachten worden voorkomen.

Mogelijke nadelen

Nadere informatie

Intranet voor de bereikbaarheid bedrijfsarts.