Interventie bedrijfsarts – bedrijfsmaatschappelijk werker

Handreikingen Beeldschermwerk

Beschrijving

Als medische- of lastige situaties in het werk of privé-leven je belemmeren in het dagelijks functioneren dan kun je zelf contact opnemen met de bedrijfsarts (medisch) of de bedrijfsmaatschappelijkwerker. Zij kunnen jou goed adviseren en/ of doorverwijzen.
Het kan zijn dat één gesprek al voldoende is om je op weg te helpen. Ook kan blijken dat een aantal gesprekken nodig is om je weer gezond en met plezier te kunnen laten werken.

 • Jij bent in eerste instantie degene die de actie kan ondernemen en contact opneemt met de bedrijfsarts of de bedrijfsmaatschappelijkwerker. De contactadressen zijn te vinden op de P&O pagina’s van jouw organisatie
 • Jouw leidinggevende kan je adviseren of verwijzen

Hulpmiddel voor situaties bij bijvoorbeeld:

 • Medische klachten, bijvoorbeeld pijn in de arm nek of schouder, die vermoedelijk voortkomen uit de aard van het werk (bv RSI)
 • Medische klachten die aanhouden en/ of belemmerend werken
 • Hoge werkdruk en psychische en/of fysieke klachten
 • Geen of onvoldoende aansluiting bij collega’s
 • Aanpak bij pesten, discriminatie of (seksuele) intimidatie
 • Privéproblemen die het werk beïnvloeden

Aanpak

Knelpuntvermindering

Voor wie

Alle medewerkers

Relatie met wet

 • Arbowet
 • Artikel 3.2 Arbeidsomstandighedenbeleid en beleid ten aanzien van psychosociale arbeidsbelasting
 • Artikel 14 (a) Maatwerk/vangnetregeling Aanvullende deskundige bijstand op het gebied van preventie en bescherming

Arbo-effect

Je krijgt inzicht in de mogelijkheden die er zijn om je te helpen om gezond en met plezier te kunnen werken

Nadere informatie

Leidinggevende, intranet voor de bereikbaarheid bedrijfsarts en BMW