Checklist voor het opsporen van RSI- en werkdrukrisico’s beeldschermwerk voor individuele werknemers

Beschrijving

Intensief beeldschermwerk betekent vaak het uitvoeren van veel dezelfde handelingen en een eenzijdige statische werkhouding. Door middel van een checklist kun je zelf nagaan of je een verhoogd risico loopt op gezondheidsproblemen door RSI (klachten door repeterende werkzaamheden zoals bv beeldschermwerk) of werkdruk. De bevraging gaat via een aantal vragenblokken.

Blok 1: Klachten
Blok 2: Werktaken
Blok 3: Werktijden
Blok 4: Werkdruk
Blok 5: Werkplek
Blok 6: Werkwijze
Blok 7: Risicoprofiel

Als bijlage bij de checklist is een overzicht met tips die gebruikt kunnen worden indien de resultaten van de scores per blok knelpunten laten zien.

Hulpmiddel voor

Alle medewerkers voor het in kaart brengen van mogelijke knelpunten in het beeldschermwerk die kunnen leiden tot gezondheidsklachten.

Aanpak

  • Knelpuntvermindering
  • Gedragsverandering

Voor wie

Alle medewerkers die 2 uur of langer met een beeldscherm werken.

Relatie met wet

Arbowet Art. 8 Voorlichting en onderricht.

Beoogde effecten

Arbo-effect

Gezond beeldschermwerk uitvoeren.

Efficiency-effect

Kan uitval door gezondheidsklachten als gevolg van beeldschermwerk helpen voorkomen.

Andere voordelen

Vergroot bewustzijn bij medewerker ten aanzien van de risico’s bij beeldschermwerk.

Nadere informatie

EC O&P contactecop@rijksoverheid.nl