Handreiking Bedrijfsfitness

Handreikingen Beeldschermwerk

Beschrijving

Als je voldoende beweegt – tenminste vijf dagen in de week 30 minuten matig intensief – ben je minder vaak ziek, heb je een betere conditie en zal je minder snel last krijgen van overgewicht. Bedrijfsfitness is een goede manier om werknemers te stimuleren meer te bewegen.
Onder bedrijfsfitness wordt verstaan de conditie- of krachttraining van werknemers die georganiseerd of geïnitieerd wordt door de werkgever en die plaatsvindt onder deskundig toezicht. Bij bedrijfsfitness fitnessen werknemers op de werkplek of op een andere door de werkgever aangewezen vaste locatie die voor alle werknemers geldt.

Hulpmiddel voor

Medewerkers stimuleren om te werken aan het verbeteren van hun gezondheid

Aanpak

Door meer te bewegen verhogen medewerkers hun belastbaarheid en kunnen daardoor het werk beter aan.

Voor wie

Alle medewerkers

Foto/afbeelding

bedrijfsfitness

Beoogde effecten

Door voldoende te bewegen verhogen medewerkers hun weerstand, verminderen stress en hebben meer energie. Hierdoor kunnen klachten worden voorkomen of verholpen.

Nadere informatie

EC O&P contactecop@rijksoverheid.nl