Verdere definitie agressie en geweld

Oorzaken van agressief gedrag

Er bestaan twee soorten agressief gedrag.
Frustratieagressie of reactieve agressie ontstaat uit onvrede, ergernis of irritatie in
het verleden. Deze frustratie uit de agressor in agressief gedrag. Deze agressie is
vaak invoelbaar, en is door servicegerichtheid of probleemoplossend gedrag te
voorkomen, worden beperkt of opgelost. Uiteraard moet tegen agressieve
uitingsvormen die alle perken te buiten gaan, worden opgetreden.

Instrumentele of proactieve agressie is vaak welbewust en doelgericht. De
agressor hanteert agressie om een doel te bereiken. De dader past de vorm en
heftigheid aan zijn verwachting dat hij zijn doel kan bereiken. Deze vorm van
agressie is vaak lastig te hanteren omdat medewerkers worden geïntimideerd.
Instrumentele agressie moet zo snel mogelijk worden begrensd. Het moet de dader
duidelijk zijn dat hij zo zijn doel niet bereikt en de negatieve consequenties van zijn
gedrag moet aanvaarden.

Deze twee basisvormen van agressie kunnen beïnvloed worden door een aantal
factoren.

 • Gebruik van drugs/alcohol of psychische stoornis maakt de agressie
  onvoorspelbaar en moeilijk invoelbaar.
 • Cultuur: zaken die in de ene cultuur gewoon zijn, kunnen in een ander cultuur als
  uiterst onbeleefd of vernederend worden ervaren en zo aanleiding zijn voor
  heftige emoties (frustratie).
 • Gerichtheid, niet op de persoon van de medewerker, maar de groep waarvan hij
  deel uitmaakt (vrouw, huidkleur). In dat geval spreken we van discriminatie.
 • Langdurig en bij herhaling gericht op een persoon met als doel hem te
  vernederen, te intimideren of sociaal te isoleren. In dat geval spreken we van
  pesten.

Uitingsvormen van agressie en geweld zijn divers. Zij zijn in een aantal categorieën
te verdelen: verbaal geweld, fysiek geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en
overige intimidatie.

Verbaal geweld

 • schreeuwen
 • schelden
 • vernederen
 • treiteren
 • pesten
 • vals beschuldigen

Fysiek geweld

 • duwen
 • trekken
 • slaan
 • vastgrijpen
 • schoppen
 • gooien met voorwerpen
 • vernielen van voorwerpen
 • fysiek hinderen
 • spugen
 • diefstal van eigendommen
 • verwonden
 • roofoverval
 • geven van een kopstoot
 • bijten

Discriminatie

 • naar huidkleur
 • naar sekse
 • naar leeftijd
 • naar geloofsovertuiging
 • naar seksuele geaardheid of voorkeur

Seksuele intimidatie

 • seksueel getinte opmerkingen
 • seksueel getinte blikken
 • nafluiten
 • exhibitionisme
 • aanranding
 • seksueel getinte email of sms
 • seksuele chantage
 • hijgers
 • verkrachting
 • seksuele
 • handtastelijkheden

Overige intimidatie

 • dreigen
 • bedreigen
 • onder druk zetten
 • bedreigende gebaren maken
 • chanteren
 • bekladden
 • dreigbrief of email
 • gezinsleden bedreigen
 • stalken
 • achtervolgen
 • bommelding
 • wapengebruik