Voetensteun

Werkplek

Wanneer de werknemer meer dan twee uur per dag beeldschermwerk verricht, moet men over een ergonomisch ingerichte werkplek kunnen beschikken. Daartoe moet deze werkplek aan een aantal eisen voldoen. Uitgangspunt is dat het meubilair (bureau en stoel) zodanig instelbaar of verstelbaar zijn dat men recht op kan zitten met de knieën in een rechte hoek (90 graden) op zodanige wijze dat de voeten vlak op de vloer kunnen staan. Voor die situaties waarin onvoldoende instelling mogelijk is kan een voetensteun uitkomst bieden om een gezonde werkhouding te realiseren.

De voetensteun dient aan een aantal voorwaarden te voldoen:

 • het steunvlak moet minimaal 45 cm breed en 35 cm diep zijn;
 • de hoogte van het steunvlak moet instelbaar zijn;
 • het steunvlak dient slipvrij te zijn.

Bij het vervangen van meubilair voor zittend beeldschermwerk moet het nieuwe zodanig instelbaar zijn dat gebruik van een voetensteun niet meer nodig is.

Hulpmiddel voor

Beeldschermwerkers.

Aanpak

Knelpuntvermindering.

Voor wie

Werknemers die beeldschermwerk uitvoeren.

Verplichting werkgever

De werkgever stelt na aanvraag van de werknemer en op advies van een interne Arbo specialist een voetensteun ter beschikking.

Verplichting Werknemer

 • Het signaleren van gevaren/klachten voor de veiligheid of de gezondheid aan de leidinggevende.
 • Gebruikt ter beschikking gestelde arbeidsmiddelen op de juiste wijze.
 • Werkt mee aan voor de werknemer georganiseerd onderricht.

Relatie met wet/ regelgeving

 • Arboregeling 5.1
 • Arbobeleidsregel 5.4

Beoogde effecten

 • Gezonde werkhouding
 • Vermindering van de lichamelijke belasting door voorkomen van een gebogen en/of gedraaide nek en rug
 • Prettige werkhouding
 • Makkelijker opstaan en gaan zitten
 • Minder risico op klachten

Nadere informatie

 • Leidinggevende of neem contact op met EC O&P
 • Arbo Infoblad nr. 2 werken met beeldschermen Rijksportaal / SDU portaal
Arbo Infoblad nr. 7  kantoorinrichting Rijksportaal / SDU portaal
Arbo Infoblad nr. 46 werken in meld en controlekamers Rijksportaal / SDU portaal