Sta-balie

Werkplek

Zowel de werknemer als de bezoeker staan aan de balie. De werknemer heeft elders in de werkruimte een vaste werkplek en de (sta-) balie is geen structurele werkplek. De medewerker loopt naar de balie wanneer zich daar een bezoeker meldt. De bezoeker staat tegenover de medewerker en geeft of vraagt in een gesprek met medewerker informatie die de medewerker op de computer verwerkt. Omdat de sta-balie als werkplek fungeert, is het belangrijk dat deze aan een aantal eisen voldoet.

 • Bij incidenteel reiken is de reikafstand maximaal 60cm vanaf rand werkblad.
 • Bij regelmatig reiken is de reikafstand maximaal 45 cm vanaf rand werkblad.
 • Bij continue reiken is de reikafstand maximaal 30 cm vanaf de rand werkblad.
  (afmetingen zijn een ergonomisch advies).
 • De balie dient in de praktijk uitgetest te worden voordat deze wordt gebouwd. Dit kan door middel van een eenvoudige proefopstelling van de balie.
  Om problemen voor te zijn, is het verstandig de balie door een deskundige te laten ontwerpen en bouwen.
 • Indien je werkplek niet dichtbij is, moet er een andere zitgelegenheid in de buurt aanwezig zijn.
 • Voorkom losliggende snoeren.

Hulpmiddel voor

Sta-balie als incidentele werkplek.

Aanpak

De werkplek van de medewerker afstemmen op de werkzaamheden, daarbij rekening houdend met beveiliging van medewerker en apparatuur.

Voor wie

Werknemers die bezoekers achter een balie te woord staan.

Verplichting werkgever

Tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd, worden werkplekken ingericht volgens de ergonomische beginselen. Hierbij wordt rekening gehouden met een verstelbare werkplek.

Verplichting Werknemer

 • Het signaleren van gevaren/klachten voor de veiligheid of de gezondheid aan de leidinggevende.
 • Ter beschikking gestelde arbeidsmiddelen worden op de juiste wijze gebruikt.
 • Werkt mee aan voor de medewerker georganiseerd onderricht.

Relatie met wet/ regelgeving

 • Arbobesluit artikel 5.4 Ergonomische inrichting werkplekken.
 • Arbobesluit artikel 5.12 Voorschriften voor de inrichting van beeldschermwerkplekken.
 • Arboregeling artikel 5.1 Apparatuur en meubilair.
 • Arbobeleidsregel 5.1

Beoogde effecten

 • Werknemers kunnen op gelijke ooghoogte communiceren met de bezoekers en daarbij hun computer gebruiken.
 • Bij een goed ingerichte balie kunnen de medewerkers hun beeldschermwerk blijven doen terwijl zij de bezoeker te woord staan.
 • Snel even weg kunnen lopen zonder op te staan (bv bij pakken informatie).
 • Voorkomt dat een vloerverhoging nodig is.

Nadere informatie

 • Leidinggevende, preventiemedewerker of personeelsfunctionaris of neem contact op met EC O&P 
 • Arbo Informatieblad nr.  51, Baliewerk Rijksportaal / SDU portaal.