Risico Inventarisatie en Evaluatie beeldschermwerk

Werkplek

Beschrijving

Om te weten of je met arbeidsrisico’s te maken hebt stelt jouw werkgever een Risico Inventarisatie & Evaluatie op (RI&E). Met de RI&E worden de risico’s op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Welzijn binnen de organisatie aan de hand van de Arbowetgeving geïnventariseerd. Een onderdeel van de RI&E is het plan van aanpak (PVA). In het PVA moet de werkgever aangeven binnen welke termijn concrete maatregelen worden genomen tegen deze risico’s, door wie en wat deze maatregelen opleveren. Binnen ieder departement of onderdeel wordt uitvoering gegeven aan de RI&E. De OR moet door de werkgever jaarlijks op de hoogte gehouden worden van de uitvoering van het PVA.
De RI&E bestaat uit diverse verdiepingen. Een van die verdiepingen is de RI&E beeldschermwerk.
In een RI&E beeldschermwerk is het van belang dat de juiste beeldschermwerk specifieke zaken aan de orde komen. Zonder uitputtend te zijn, worden de volgende onderwerpen onderscheiden:

 • Ogen/het gezichtvermogen/beeldschermbril;
 • Verlichting
 • Intensiteit computergebruik (bv op functieniveau)
 • Klimaatomstandigheden
 • Werken met laptop en notebooks
 • Ergonomisch meubilair( stoel, tafel)
 • Thuiswerkplek (indien regelmatig meer dan 2 uur per dag thuisgewerkt wordt)
 • Apparatuur (toetsenbord, muis, beeldscherm)
 • Hulpmiddelen (documenthouder, headset)
 • Software/programmatuur
 • Spreekuur bedrijfsarts/ergonomisch spreekuur
 • Facilitaire ondersteuning
 • Speciale werkplekken (bv standaard beeldschermwerkplek, balie, callcenter, bewakingsloge)
 • Curatief: aanpak voor medewerkers met (beginnende) klachten

Voorwaarden:

 • Als de arbeidsomstandigheden in het bedrijf veranderen, moet de RI&E aangepast worden.
 • De RI&E moet altijd actueel zijn.
 • De wet verplicht dat de RI&E door een gecertificeerde deskundige getoetst wordt. Een gecertificeerde deskundige toetst de RI&E en adviseert bij het plan van aanpak.

Hulpmiddel voor

 • Zichtbaar maken arbeidsrisico’s.
 • Basis voor plan van aanpak

Voor wie

Alle medewerkers

Verplichting werkgever

 • Het (doen) uitvoeren van een getoetst risico inventarisatie en evaluatie.
 • Het actueel houden van de risico inventarisatie en evaluatie
 • Het uitvoeren van het plan van aanpak.

Verplichting werknemer

 • Het meewerken aan de risico inventarisatie en evaluatie.
 • Het melden van risico’s bij de leidinggevende.

Relatie met wet/ regelgeving

 • Arbo-wet Artikel 3 Arbobeleid
 • Arbo-wet Artikel 5 Risico Inventarisatie en Evaluatie
 • Arbobesluit Artikel 5.9

Beoogde effecten

 • Vermindering van gezondheidsklachten en bedrijfsongevallen.
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen en goed werkgeverschap tonen

Nadere informatie

EC O&P contactecop@rijksoverheid.nl