Licht op de werkplek

Werkplek

Om goed en veilig te kunnen werken moet de werknemer voldoende licht op de werkplek hebben. Bij het beeldschermwerk is zowel daglicht als kunstlicht, of een combinatie daarvan mogelijk. De aard van de werkzaamheden en de visuele taken van de gebruiker bepalen de vereiste lichtsterkte.

Oriëntatie verlichting ( tussen de 20 en 200 lux). Dit is ruimteverlichting voor ruimten waar slechts kort verbleven wordt. Ga bij gangen uit van 100 lux en bij trappen van 150 lux. Voor wachtkamers is 200 lux nodig.

Werkverlichting bij archivering (300 lux). Ook geschikt voor spreekkamers, ontvangstbalies, leslokalen en receptiebalies waar geen beeldschermwerk of leestaken uitgevoerd worden.

Werkverlichting bij beeldschermwerk en leestaken

Een verlichtingssterkte van tussen de 400-500 Lux op de werkplek is voldoende om normale kantoortaken uit te kunnen voeren. In specifieke gevallen (minder goede kijkscherpte, zeer kritische kijktaken) kan een bereik tot 1000 lux gewenst zijn.

De verlichting moet zodanig zijn dat er geen hinder kan zijn door reflectie of verblinding, bijvoorbeeld door witte oppervlakten of door een teveel aan buitenlicht. Mogelijke klachten die kunnen optreden zijn:

 • Te weinig licht op de werkplek
 • Hinderlijke spiegelingen in uw scherm (sterke lichtbron achter of boven je)
 • Tegenlicht (sterke lichtbron achter of boven je scherm)

Indien je klachten hebt, informeer je jouw leidinggevende. De leidinggevende bepaald met een deskundige of en hoe de verlichting geoptimaliseerd kan worden.

Hulpmiddel voor

Het met adequate verlichting kunnen uitvoeren van beeldschermwerk.

Aanpak

Preventief via bron- dan wel knelpuntaanpak.

Voor wie

Alle werknemers die beeldschermwerk uitvoeren.

Verplichting werkgever

 • Arbeidsplaatsen zijn zodanig verlicht, dat het aanwezige licht geen risico oplevert voor de veiligheid en gezondheid van werknemers.
 • Op arbeidsplaatsen komt, voor zover mogelijk, voldoende daglicht binnen en zijn voldoende voorzieningen voor kunstlicht aanwezig volgens de onder “beschrijving” aangegeven waarden.

Verplichting Werknemer

De werknemer is verplicht risico’s te melden aan de leidinggevende.

Relatie met wet/ regelgeving

 • Arbobesluit
 • Artikel 6.3 Daglicht en kunstlicht
 • Artikel 6.4 Weren van zonlicht
 • Arboregeling
 • Artikel 5.2 Inrichting van de beeldschermwerkplek
 • Arbo beleidsregel 6.3

Beoogde effecten

 • Een goed verlichte werkplek vergroot comfort en gezondheid, voorkomt oogklachten, nekklachten en vermoeidheid.
 • Een goed verlichte werkplek verhoogt de concentratie en beperkt vermoeidheid en het maken van fouten.

Nadere informatie

Leidinggevende, preventiemedewerker of bedrijfsarts of neem contact op met EC O&P