Lawaai

Werkplek

Met lawaai wordt bedoeld geluid dat als hinderlijk wordt ervaren. Hierbij is onderscheid te maken tussen hinderlijk geluid en lawaai waarbij gehoorschade op kan treden. Geluid boven een niveau van 80 dB (A) wordt als schadelijk beoordeeld. Langdurige blootstelling aan schadelijk geluid kan gehoorschade veroorzaken.

Over het algemeen geldt als richtlijn dat de aandacht niet verstoord wordt bij geluid met een equivalent geluidsniveau tot 45 dB(A). Dit niveau doet zich normaal gesproken voor in de situatie dat er op de werkplek niet wordt gesproken. Ter indicatie: bij het spreken met normale stem is sprake van 55 dB(A) en bij het spreken met luide stem is sprake van 65 dB(A).

Indien de werknemer last heeft van hinderlijk geluid op de werkplek, bespreekt de werknemer dit met de leidinggevende. Hinderlijk geluid op de werkplek dient te worden voorkomen.

Hulpmiddel voor

Het geconcentreerd kunnen uitvoeren van beeldschermwerk.

Voor wie

Alle werknemers die beeldschermwerk verrichten.

Verplichting werkgever

De werkgever zorgt ervoor dat tijdens de introductie van een nieuwe werknemer, of van nieuwe apparatuur, dat er voldoende aandacht is voor het instellen van de apparatuur, zodat hinderlijk geluid voorkomen wordt.

Verplichting Werknemer

De ter beschikking gestelde arbeidsmiddelen worden op een juiste wijze gebruikt en ingesteld om hinderlijk geluid te voorkomen.

Relatie met wet/ regelgeving

Arboregeling artikel 5.2: Het geluid dat de apparatuur voortbrengt veroorzaakt geen verstoring van de aandacht en het gesproken woord.

Beoogde effecten

  • Vermindering van werkdruk
  • Vermindering van vermoeidheidsklachten
  • Een prettige werkplek zonder hinderlijk geluid
  • Beperken van fouten maken
  • Goed concentreren

Nadere informatie

Leidinggevende, preventiemedewerker of bedrijfsarts of neem contact op met EC O&P