Werkplek

Afspraken beeldschermwerk

Doelstelling:

Borgen dat iedere werknemer bij de sector Rijk die tenminste 2 uur per dag beeldschermwerk verricht kan beschikken over een ergonomisch ingerichte beeldschermwerkplek.

Afspraken:

Alle werknemers bij de sector Rijk die tenminste 2 uur per dag beeldschermwerk verrichten beschikken over een werkplek waarbij de inrichting van de beeldschermwerkplek inclusief de omgeving van de werkplek voldoet aan de beschrijvingen uit de volgende Arbo afspraken Rijk:

Ga naar: