Schrijfpen – sensorpen

Hulpmiddelen

Beschrijving

Wanneer men te krampachtig werkt of ongemerkt te veel druk zet bij toets- en/of muishandelingen, kan een schrijf/sensorpen de werknemer hiervan bewust maken en anders gaat handelen. De sensorpen is een ballpoint, die met een lichtsignaal waarschuwt wanneer men te hard in de pen knijpt. Het lichtsignaal is een indicatie of er sprake is van een hoge spierspanning. Door te schrijven met de sensorpen kan men zien of er te hard geknepen wordt.

Een te hoge spierspanning kan een negatieve invloed hebben op de doorbloeding van de armen, schouders en handen. Dit kan klachten veroorzaken.

Op advies van een deskundige (bv. preventiemedewerker of Arbo arts) stelt de werkgever een sensorpen ter beschikking.

Hulpmiddel voor

Inzichtelijk maken of men teveel kracht gebruikt bij het schrijven met een pen. Dit is een vorm van biofeedback: me wordt bewust hoeveel kracht men gebruikt tijdens het schrijven en voelt beter het verschil tussen spanning en ontspanning

Aanpak

  • Gedrag: Verhoogt bewustwording van risico op KANS (klachten arm nek schouder).
  • Een aanvraag dient altijd vergezeld te gaan met een advies van een Arbo specialist.
  • Regelmatig kort oefenen is nodig voor blijvend effect.
  • De effecten van de pen zijn het grootst, wanneer de pen in combinatie met een online oefenprogramma wordt gebruikt. In dit oefenprogramma leert men spieren ontspannen, waardoor de doorbloeding verbetert en klachten kunnen afnemen.

Voor wie

Werknemers die onder druk beeldschermwerk verrichten.

Verplichting werkgever

De werkgever stelt, op individueel advies van arbo specialisten, een schrijf/sensorpen ter beschikking van de werknemer.

Verplichting werknemer

Het signaleren van gevaren/klachten voor de veiligheid of de gezondheid aan de leidinggevende.

Relatie met wet/ regelgeving

Arbo-wet art. 8 Voorlichting en onderricht

Foto/afbeelding

Beoogde effecten

  • Bewustwording en verbetering van gedrag
  • Voorkomen van nek-, schouder-, en armklachten, door middel van het leren van het ontspannen van de spieren.
  • Door minder klachten efficiënter kunnen werken.
  • Verbetert gevoel van ontspanning.
  • Voorkomen overmatige spierspanning.
  • Minder verzuim.

Nadere informatie

Arbo/preventiemedewerker of bedrijfsarts of neem contact op met EC O&P