Muisvervanger

Hulpmiddelen

Beschrijving

Wanneer men klachten heeft als gevolg van veelvuldig “muisgebruik” dan bespreekt men met de leidinggevende de mogelijkheden van een muisvervanger. Dit wordt beoordeeld door een deskundige. Een vervanger is afhankelijk van de klachten, de werkwijze, de taakeisen, het advies van de deskundige en de ICT mogelijkheden.
Er zijn verschillende soorten muisvervangers:

 • Ergonomisch gevormde muizen als variatie op de gewone muis.
 • Trackballs: omgekeerde muis (je beweegt de cursor door aan de bal te draaien).
 • Pennen: de muis wordt vervangen door een pen, de muismat door een soort touchscreen.
 • Touchpads: het touchscreen wordt bestuurd met de vingertop.
 • Rollermuis: bediening voor de cursor is in een polssteun aangebracht
 • Eye en Headtrackers: besturing van de cursor vindt plaats door het volgen van de oog- of hoofdbewegingen.
 • Voetpedalen: klikken van de muis wordt vervangen door schakelaars in voetpedalen.
 • Sneltoetsen: een toetsencombinatie vervangt de muisbeweging.

Virtuele muizen: software die het gebruik van een fysieke muis gedeeltelijk of geheel overbodig maakt.

Hulpmiddel voor

Het op een ergonomisch verantwoorde manier invoeren van gegevens in een computer.

Aanpak

 • Knelpuntvermindering: minder eenzijdige belasting en andere uitgangshouding bij bedienen van de muis.
 • Gedrag: afwisseling houding.

Voor wie

Werknemers, die medisch en/of fysiek gezien een aanpassing voor het invoeren van data in de computer nodig hebben.

Verplichting werkgever

 • De werkgever stelt, indien vereist, op advies van bedrijfsarts of Arbo deskundige, middelen ter beschikking.
 • De werkgever vergoedt de aangepaste invoermiddelen.

Verplichting werknemer

 • De werknemer stelt de werkgever op de hoogte, indien het werken aan beeldschermen klachten oplevert en als de standaard hulpmiddelen die verstrekt zijn niet voldoen.
 • De werknemer maakt gebruik van de beschikbaar gestelde hulpmiddelen conform de instructies die daarover verstrekt zijn.

Relatie met wet/ regelgeving

 • Arbobesluit Artikel 5.4 Ergonomische inrichting werkplekken
 • Arbobesluit Artikel 5.12 Voorschriften voor de inrichting van de
 • beeldschermwerkplek
 • Arboregeling artikel 5.1 Apparatuur en meubilair

Beoogde effecten

 • Vermindering KANS klachten (klachten arm nek schouder) en minder verzuim.
 • Doordat werknemers minder lichamelijke klachten hebben, of de klachten afnemen, vallen zij minder snel uit. Zonder deze klachten zijn werknemers productiever, doordat ze niet gestoord worden door lichamelijke ongemakken.
 • Vermindering van belasting van nek, schouders en armen.
 • Afwisseling van houding.

Nadere informatie