Laptoptas

Hulpmiddelen

Beschrijving

Wanneer  de werknemer veelvuldig met een laptop inclusief toebehoren onderweg is, dan wordt een laptoptas ter beschikking gesteld. Wanneer regelmatig (over grotere afstanden) een laptop met toebehoren lopend verplaatst moet worden, wordt een verrijdbare laptoptas ter beschikking gesteld.

Hulpmiddel voor

Het verplaatsen van de laptop over grotere afstanden.

Voor wie

Alle werknemers, die met een laptop werken en op veel wisselende locaties werken.

Verplichting werkgever

De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers doeltreffend worden ingelicht over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s, evenals over de maatregelen die erop gericht zijn deze risico’s te voorkomen of te beperken.

Verplichting werknemer

  • De werknemer is verplicht om naar vermogen zorg te dragen voor de eigen veiligheid en gezondheid en die van andere betrokken personen.
  • De hem ter beschikking gestelde arbeidsmiddelen worden op een juiste en veilige wijze gebruikt. Een laptop is een gewilde informatiedrager. Denk aan de (gegevens)beveiliging

Relatie met wet/ regelgeving

  • Arbo-wet artikel 3 arbeidsomstandighedenbeleid
  • Arbo-wet artikel 8 Voorlichting en onderricht
  • Arbobesluit artikel 5.2 fysieke belasting

Foto/afbeelding

Beoogde effecten

  • Vermindering fysieke belasting en goede arbeidsomstandigheden.
  • Een laptoptas op wieltjes verhoogt het reiscomfort en voorkomt rug- nek- en schouderklachten.
  • In een laptoptas kunnen zowel de laptop als de laptopstandaard, aparte muis, toetsenbord en onderhanden werk opgeborgen worden.
  • Veilig vervoeren van de laptop en hulpmiddelen.

Nadere informatie

Leidinggevende of neem contact op met EC O&P