Laptopstandaard

Hulpmiddelen

Beschrijving

Door het gebruik van een laptopstandaard te combineren met een los aan te sluiten toetsenbord en muis wordt de werknemer in staat gesteld in een goede werkhouding aan de laptop te werken. Deze opstelling is verplicht wanneer de werknemer structureel meer dan 2 uur totaal op een dag werkt met een laptop. Een laptopstandaard is gemakkelijk te stellen en te kantelen zodat het beeldscherm op de goede hoogte kan worden geplaatst.
Wanneer de laptop op meerdere plekken wordt gebruikt, moet de laptopstandaard licht en opvouwbaar zijn, zodat deze gemakkelijk meegenomen kan worden in de laptoptas.

Hulpmiddel voor

 • Optimaal en gezond werken met een laptop.
 • Met behulp van de hulpmiddelen wordt een normale computerwerkplek gecreëerd, waardoor de aanbevolen werktijd ca 6 uur per dag mag zijn.

Voor wie

Alle werknemers die langer dan een uur achter elkaar of meer dan 2 uur per dag met een laptop werken.

Verplichting werkgever

 • De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers doeltreffend worden ingelicht over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s, evenals over de maatregelen die erop gericht zijn deze risico’s te voorkomen of te beperken.
 • De werkgever zorgt dat laptopstandaards met toebehoren ter beschikking worden gesteld op die plaatsen waar werknemers structureel meer dan twee uur per dag op een laptop werken.

Verplichting werknemer

 • De werknemer is verplicht om naar vermogen zorg te dragen voor de eigen veiligheid en gezondheid en die van andere betrokken personen.
 • De hem ter beschikking gesteld arbeidsmiddelen worden op een juiste wijze gebruikt.

Relatie met wet/ regelgeving

 • Artikel 5.4 Arbobesluit Ergonomisch inrichting werkplekken
 • Artikel 5.12 Arbobesluit Voorschriften voor de inrichting van de
 • beeldschermwerkplek
 • Beleidsregel Arboregeling 5.1 Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

Foto/afbeelding

Beoogde effecten

 • Een werksituatie waar de werknemer  in een gezonde werkhouding aan de laptop kan werken. Het werken in een goede werkhouding aan de laptop is een randvoorwaarde om KANS klachten (klachten aan nek schouder en arm) te voorkomen.
 • Voorkomen van oogklachten.
 • Voorkomen van KANS klachten.
 • Door minder klachten is de werknemer productiever.
 • Zonder losse attributen mag dagelijks maximaal 2 uur met een laptop gewerkt worden, met de losse attributen is dit 6 uur.
 • Minder verzuim.
 • Minder claimzaken als gevolg van werken in een ongunstige werkhouding en te lang werken met een laptop.

Nadere informatie

Leidinggevende of neem contact op met EC O&P