Beeldschermbril

Hulpmiddelen

Beschrijving

Bij het minder functioneren van de ooglens, wordt het voor veel mensen moeilijk om op korte afstand scherp te zien. Vaak ontstaat dit probleem met het stijgen van de leeftijd, zo rond het 40e levensjaar. Voor de beeldschermwerker kan er behoefte ontstaan aan een bril of een aparte brilsterkte voor het werken met een beeldscherm: de beeldschermbril. Een leesbril is in dit geval niet voldoende, omdat een leesbril geschikt is voor een leesafstand van 30 – 35 cm, terwijl het beeldscherm normaal op 50 – 60 cm afstand staat.

Hulpmiddel voor

 • Scherp zien tijdens het uitvoeren van beeldschermwerk.
 • Een goede werkhouding tijdens beeldschermwerk.

Voor wie

Werknemers die structureel beeldschermwerk verrichten, meer dan twee uur per dag en last hebben van:

 • Een moe gevoel in of achter de ogen.
 • Een neiging tot wazig zien, dubbel zien, niet goed scherp zien.
 • Prikkend of brandend gevoel/ tranende ogen.
 • Nekklachten of frequent hoofdpijn tijdens of na beeldschermwerk.

Een specialist stelt vast of een beeldschermbril de oplossing is voor bovengenoemde klachten.

Verplichting werkgever

 • De werkgever stelt de werknemer op de hoogte van de mogelijkheid tot het verkrijgen van een beeldschermbril.
 • De werkgever biedt een oogonderzoek aan in het Periodiek Medisch Onderzoek voor beeldschermwerkers.
 • De werkgever stelt de werknemer in de gelegenheid om een oogonderzoek bij een opticien te ondergaan.
 • De werkgever vergoedt de beeldschermbril, binnen bepaalde kaders, na advies van de specialist.

Verplichting werknemer

 • De werknemer stelt de werkgever op de hoogte als wordt vermoed dat hij klachten heeft die door middel van een beeldschermbril mogelijk voorkomen kunnen worden.
 • De werknemer vraagt toestemming aan de werkgever om advies van een specialist.
 • De werknemer draagt zelf de extra kosten van specifieke voorzieningen/extra opties die deze wenst en die de verplichtingen van de werkgever te boven gaan.

Relatie met wet/ regelgeving

 • Arbo-wet artikel 44: De kosten die zijn verbonden aan de naleving van de regels die bij of krachtens deze wet zijn gesteld, worden niet ten laste van de werknemers gebracht.
 • Arbobesluit artikel 5.11 Maatregelen met betrekking tot de bescherming van de ogen en het gezichtsvermogen van de werknemers.

Foto/afbeelding

Beoogde effecten

 • Voorkomen van oogklachten en nekklachten.
 • Verhoging van de concentratie en productie door beter zicht op beeldscherm.
 • Minder lichamelijke klachten.

Nadere informatie

Leidinggevende, arbocoördinator, preventiemedewerker of neem contact op met EC O&P