Aangepaste invoermiddelen

Hulpmiddelen

Beschrijving

Bij structurele KANS((klachten arm nek schouder) klachten worden, ter vervanging van de standaard muis of het standaard toetsenbord, na advies door een arbodeskundige of de bedrijfsarts, aangepaste invoermiddelen ter beschikking gesteld. In welke mate dit wenselijk dan wel noodzakelijk is wordt beoordeeld door een deskundige in overleg met de werkgever en is afhankelijk van de klachten, de werkwijze en de taakeisen.
Voorbeelden zijn:

 • Muizen: Joystick muis, Hippusmuis en Hoverstop ergonomische muis, rollermuis, trackball.
 • Toetsenborden: ‘ergonomisch’ toetsenbord, splittoetsenbord, uitklapbaar toetsenbord, verticaal toetsenbord, plat mini toetsenbord, los numeriek toetsenbord, virtueel toetsenbord.
 • Cursorbesturing anders dan met muis: teken tablet met pen of touchpad.
 • Spraakherkenning: computersoftware reageert op spraakcommando’s (zie Arbo afspraak Rijk Spraakherkenning).
 • Eye en Headtrackers (besturing cursor door hoofd- en oogbeweging).
 • Voetpedalen.
 • Pennen: de muis wordt vervangen door een pen, de muismat door bijvoorbeeld een touchscreen.
 • Sneltoetsen: een toetsencombinatie vervangt de muisbeweging.
 • Bij verkeerd gebruik kunnen klachten verergeren.
 • Is niet voor iedere medewerker geschikt.

Hulpmiddel voor

Het op een ergonomisch verantwoorde manier invoeren van gegevens in een computer.

Doelgroep

Werknemers die medisch-  en/of ergonomisch bezien een aanpassing voor het werken met de computer nodig hebben.

Verplichting werkgever

 • De werkgever stelt, indien vereist, op advies van bedrijfsarts of arbodeskundige middelen ter beschikking.
 • De werkgever vergoedt de aangepaste invoermiddelen.

Verplichting werknemer

 • De werknemer stelt de werkgever op de hoogte indien het werken aan beeldschermen klachten oplevert en als de standaard hulpmiddelen die verstrekt zijn niet voldoen.
 • De werknemer maakt gebruik van de beschikbaar gestelde hulpmiddelen conform de instructies die daarover verstrekt zijn.

Relatie met wet/ regelgeving

 • Arbo-wet Artikel 3 Arbobeleid
 • Arbo-wet Artikel 4 Aspecten van arbobeleid
 • Arbobesluit Artikel 5.4 Ergonomische inrichting werkplekken
 • Arbobesluit Artikel 5.12 Voorschriften voor de inrichting van de beeldschermwerkplek
 • Arboregeling artikel 5.1 Apparatuur en meubilair

Beoogde effecten

 • Minder KANS-klachten en minder verzuim.
 • Bewustwording van een natuurlijke en ontspannen houding van hand en arm.

Nadere informatie

Leidinggevende, arbocoördinator, preventiemedewerker of bedrijfsarts of neem contact op met EC O&P