Werkplekonderzoek

Voorlichting en ondersteuning

Beschrijving

Onderzoek van de werkplek door een ergo coach, preventiemedewerker, Arbo adviseur of arbodienst is gericht op het goed inrichten van de werkplek zodat lichamelijke klachten voorkomen worden of verminderen. Een verzoek voor een werkplekonderzoek doet men in het overleg met de leidinggevende, op het verzuimspreekuur of tijdens het gesprek met de daarvoor aangewezen deskundige (zie ook ArbohandRIJKing Toegang tot deskundige).

De adviseur neemt met de werknemer mogelijke risicofactoren door op het gebied van:

 • de werkplek (instelling stoel en tafel, opstelling beeldscherm/laptop, toetsenbord en muis, noodzaak van hulpmiddelen);
 • de werkwijze (observatie hiervan, aanwijzingen en een gesprek hierover);
 • werkorganisatie (werktaken, werktijden en werkdruk);
 • computergebruik thuis;
 • leefstijl.

Naar aanleiding hiervan worden informatie en tips gegeven over de juiste instelling van de beeldschermwerkplek, een gezonde werkwijze en een goede werkorganisatie.

Hulpmiddelen voor

 • Preventie van klachten
 • Verzuimpreventie
 • Vermindering van klachten

Aanpak

 • Knelpuntvermindering
 • Gedrag
 • Facilitaire ondersteuning kan nodig zijn voor het doorvoeren van verbeteringen bij werkplekken

Voor wie

Werknemers met vragen en/of klachten.

Verplichting werkgever

 • De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers doeltreffend worden ingelicht over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s.
 • Uiterlijk binnen 1 maand na de aanvang van werkzaamheden wordt de werkplek door een deskundige optimaal ingesteld.

Verplichting werknemer

 • Het signaleren van gevaren/klachten voor de veiligheid of de gezondheid aan de leidinggevende.
 • Gebruikt ter beschikking gestelde arbeidsmiddelen op de juiste wijze.
 • Werkt mee aan voor de werknemer georganiseerd onderricht.
 • Bij klachten die te maken hebben met de werkplek kan een werknemer een werkplekonderzoek aanvragen bij de leidinggevende.

Relatie met wet/ regelgeving

Arbo-wet artikel 8 Voorlichting en onderricht.

Beoogde effecten

 • De werksituatie en/of het werkgedrag wordt in een zo vroeg mogelijk stadium aangepast, voordat ernstige klachten ontstaan;
 • Door tijdig aandacht aan klachten te besteden en maatregelen te nemen vallen werknemers minder uit en zijn de verzuimkosten lager;
 • Teken van goed werkgeverschap: klachten worden serieus genomen door werkgever en er worden maatregelen genomen.

Nadere informatie

Leidinggevende, Preventiemedewerker, HRM of neem contact op met EC O&P