Voorlichting gezond werken

Voorlichting en ondersteuning

Beschrijving

Een goed ergonomisch ingerichte beeldschermwerkplek is een belangrijke voorwaarde voor gezond werken. Jouw werkplek behoort ook goed gebruikt te worden. Door voorlichting en training kun je leren hoe je de werkplek en alle hulpmiddelen kunt instellen en gebruiken. Ook is er aandacht in de voorlichting voor een gezonde leefstijl, voldoende beweging en ontspanning.
Goede voorlichting voldoet aan de volgende criteria:

 • de voorlichting is afgestemd op de specifieke omstandigheden van jou
 • voorlichting over werktechniek wordt regelmatig herhaald
 • de voorlichting wordt geëvalueerd.

Een goede training gaat in op de volgende vragen:

 • waar en in welke mate komt KANS (klachten arm nek schouder) voor?
 • hoe ontstaat KANS?
 • hoe is KANS te voorkomen?
 • welke maatregelen kan de werkgever nemen?
 • welke maatregelen kunnen medewerkers nemen?
 • hoe is de werkplek goed in te stellen?
 • waar kan de medewerker hulp krijgen bij problemen?
 • wat is een gezonde leefstijl, wat kan de medewerker zelf doen?

De voorlichting en trainingen zijn op verschillende manieren uit te voeren.

 • Groepsvoorlichting: door middel van een presentatie of demonstratie wordt de medewerkers gedemonstreerd hoe zij de werkplek kunnen inrichten, instellen en gebruiken;
 • individuele voorlichting: een ergocoach, preventiemedewerker of Arbo adviseur bezoekt de medewerker en geeft ter plekke voorlichting en helpt de medewerkers hun werkplek optimaal in te stellen.

Hulpmiddelen voor

 • werkplekinstelling
 • gezonde werkwijze

Voor wie

Medewerkers die meer dan 2 uur per dag beeldschermwerk verrichten

Verplichting werkgever

Doeltreffende voorlichting werknemers over de te verrichten risico’s en de daaraan verbonden risico’s, evenals over de maatregelen om die risico’s te beperken of te voorkomen.

Verplichting werknemer

 • Meewerken aan voor hem georganiseerd onderricht.
 • Naar vermogen zorg te dragen voor de eigen veiligheid en gezondheid en die van anderen, mede in overeenstemming met zijn opleiding en de gegeven instructies.

Relatie met wet/ regelgeving

Arbowet artikel 8 en 11

Beoogde effecten

 • Je erkent de risico’s van beeldschermwerk en weet hoe je die kunt beperken;
 • Ongezond gedrag ten aanzien van de werktechniek en werkhouding verandert.
 • Je gaat gezonder om met de mogelijkheid die je hebt om bijvoorbeeld pauzes te nemen en taken af te wisselen

Nadere informatie

Leidinggevende, preventiemedewerker of personeelsfunctionaris of neem contact op met EC O&P