Voorlichting en ondersteuning

Afspraken beeldschermwerk

Doelstelling: Borgen dat alle werknemers die beeldschermwerk verrichten voldoende voorgelicht zijn over de risico’s van het werk en de maatregelen die de werkgever en de werknemers nemen om  gezondheidsschade te voorkomen. Borgen dat de werkplekken van deze werknemers goed gebruikt worden en goed ingesteld zijn.

Afspraken:

  • Alle werknemers bij de sector Rijk die meer dan 2 uur per dag beeldschermwerk verrichten ontvangen bij aanvang van de werkzaamheden een voorlichting over de gezondheidsrisico’s van beeldschermwerk en de maatregelen die genomen moeten worden door de werkgever en de werknemer om gezondheidsklachten te voorkomen.
  • Alle werknemers bij de sector Rijk die meer dan 2 uur per dag beeldschermwerk verrichten, ontvangen in vervolg op de voorlichting een werkplekonderzoek (WPO). Dit WPO wordt uitgevoerd door een deskundige medewerker en omvat het samen met de werknemer juist instellen van de werkplek, toelichting op de wijze waarop de werknemer op een gezonde wijze de beeldschermwerkplek kan gebruiken en advies over het gebruik van eventuele extra hulpmiddelen
  • Alle werknemers bij de sector Rijk die meer dan 2 uur per dag beeldschermwerk verrichten, krijgen de gelegenheid naar behoefte opnieuw een voorlichting of naar behoefte opnieuw een WPO aan te vragen.
  • Alle nieuw in dienst tredende werknemers bij de sector Rijk die meer dan 2 uur per dag beeldschermwerk verrichten, ontvangen de voorlichting en WPO binnen één maand na de datum van indiensttreding.
  • Aan alle werknemers bij de sector Rijk die meer dan 2 uur per dag beeldschermwerk verrichten wordt een Preventief Medisch (Arbeidsgezondheids) Onderzoek (PMO)  aangeboden. De inhoud bevat tenminste een oogonderzoek. De overige inhoud en periodiciteit van dit onderzoek wordt – na advies van de arbospecialisten – vastgesteld met instemming van de ondernemingsraad.
  • Alle werknemers bij de sector Rijk die meer dan 2 uur per dag beeldschermwerk verrichten, krijgen de gelegenheid bij klachten met beeldschermwerk een oogonderzoek aan te vragen.
  • Alle werknemers bij de sector Rijk die meer dan 2 uur per dag beeldschermwerk verrichten krijgen doeltreffende, terugkerende, voorlichting over de te verrichten en de daaraan verbonden risico’s. Evenals over de maatregelen om die risico’s te beperken of te voorkomen.

Arbo afspraken Rijk die van toepassing zijn:

Arbodienst
Bedrijfsarts
PAGO/PMO
Werkplekonderzoek (WPO)
Beeldschermbril
Voorlichting gezond werken

Ga naar: