Vergrotingsoftware

Software hulpmiddelen

Beschrijving

In een aantal bijzondere werksituaties helpt het de werknemer wanneer men gebruik kan maken van vergrotingssoftware. Vergrotingssoftware vergroot alles op het scherm van 2 tot soms meer dan 16 maal. Zowel letters, als cijfers en afbeeldingen worden vergroot. Dit vergroten kan het hele scherm betreffen, waardoor nog slechts een gedeelte van het oorspronkelijke scherm zichtbaar is in een venster of als een vergrootglas dat met de tekst mee glijdt. Ook kunnen andere schermkleuren of contrasten worden ingesteld.

De meeste vergrotingssoftware heeft spraakmogelijkheden als optie. Dit helpt bij het verwerken van informatie op het beeldscherm. Men kan bijvoorbeeld tekst laten uitspreken terwijl men typt of iets aanwijst met de muis. De muis en de cursor zijn ook in te stellen. Zo is bijvoorbeeld de kleur en grootte van de cursor instelbaar.

Hulpmiddel voor

Vergroten van teksten of afbeeldingen op het computerscherm.

Aanpak

 • Knelpuntvermindering.
 • Aan te vragen in overleg met leidinggevende, deskundige en ICT.

Voor wie

Werknemers, die moeite hebben met het aflezen van informatie van het beeldscherm en slechtzienden.

Verplichting werkgever

De werkgever stelt op advies van een Arbo specialist en in relatie met de uit te voeren werkzaamheden en de ICT mogelijkheden, een instrument ter beschikking.

Verplichting werknemer

 • Het signaleren van gevaren/klachten voor de veiligheid of de gezondheid aan de leidinggevende.
 • Gebruikt ter beschikking gestelde arbeidsmiddelen op de juiste wijze.
 • Werkt mee aan voor de werknemer georganiseerd onderricht.

Relatie met wet/ regelgeving

 • Arbobesluit artikel 5.7 Definities (ook ergonomische software is opgenomen in 
de regelgeving)
 • Arboregeling artikel 5.3 Programmatuur

Beoogde effecten

 • Stelt werknemers met visuele handicap in staat beeldschermwerk te verrichten.
 • Verhoging productiviteit door beter kunnen zien van informatie op het scherm.
 • Minder fouten.
 • Minder kosten nodig voor ondersteuningen en training.
 • Beeldschermen voor leestaken of informatievoorziening kunnen verder weg geplaatst worden dan wel van verder af gelezen worden.

Nadere informatie

 • Bij de leidinggevende, de preventiemedewerker of de personeelsfunctionaris.
 • Arbo Informatieblad nr. 33 Gedeeltelijk Arbeidsgeschikt.
 • Rijksportaal/SDU portaal
 • EC O&P contactecop@rijksoverheid.nl