Spraakherkenning

Software hulpmiddelen

Beschrijving

Het kan zijn dat men door omstandigheden geen gebruik kan maken van de gangbare invoerapparatuur zoals de muis en/of een toetsenbord. In een softwareomgeving is het mogelijk om beperkt gebruik te maken van spraakherkenning, bijvoorbeeld wanneer men veel tekstverwerkingstaken uitvoert. Spraakherkenning werkt door middel van op de computer geïnstalleerde software voor spraakherkenning en een headset met een microfoon. Met de stem worden commando’s gegeven en worden stukken tekst of data ingevoerd.
Bij veelvuldig gebruik zijn op termijn stembandklachten een risico.

Hulpmiddel voor

Het invoeren, redigeren, opmaken van teksten door middel van spraak, zonder bediening van toetsenbord en muis.

Aanpak

 • Bronaanpak: KANS (klachten arm nek schouder) voorkomen.
 • Knelpuntaanpak: KANS verminderen.
 • Spraakherkenning aanvragen verloopt altijd via de leidinggevende, een deskundige en ICT.

Voor wie

Spraakherkenning is geschikt voor werknemers die werken met een desktop- of laptopcomputer en ernstige nek, arm of schouderklachten hebben, of een beperking hebben, waardoor functionele bediening van de muis en het toetsenbord niet mogelijk is.

Verplichting werkgever

De werkgever stelt op advies van een Arbo specialist en in relatie met de uit te voeren werkzaamheden en de ICT mogelijkheden een instrument ter beschikking.

Verplichting werknemer

 • Het signaleren van gevaren/klachten voor de veiligheid of de gezondheid aan de leidinggevende.
 • Gebruikt ter beschikking gestelde arbeidsmiddelen op de juiste wijze.
 • Werkt mee aan voor de werknemer georganiseerd onderricht.

Relatie met wet/ regelgeving

 • Arbo-wet artikel 3 Arbobeleid
 • Arbo-wet artikel 4 Aanpassing arbeidsplaats
 • Arbobesluit artikel 5.4 Ergonomische inrichting werkplekken
 • Arbobesluit artikel 5.12 Voorschriften voor de inrichting van de beeldschermwerkplek
 • Arboregeling artikel 5.1 Apparatuur en meubilair

Beoogde effecten

 • Vermindering van de belasting van nek, schouder, arm, pols en hand. Werknemers met KANS klachten, die moeilijk het toetsenbord en muis kunnen bedienen, kunnen toch aan het werk. Omdat men niet met de handen gebonden is aan toetsenbord en muis, is er meer vrijheid om in een ontspannen houding te werken.
 • Verhoging productiviteit.
 • De handen zijn vrij om andere werkzaamheden te doen.
 • Re-integrerende werknemers met KANS klachten kunnen toch deelnemen aan beeldschermwerk.
 • Er is ca. 40 – 120 uur nodig om spraakherkenning goed aan te leren. Er wordt aanbevolen om een training te volgen onder begeleiding van een instructeur.
 • Afgeschermde werkplek is nodig.
 • Werken met de computer en telefoneren (bv via een headset) gaat moeilijk samen.
 • Wel bruikbaar bij wat meer algemene programmatuur (bv Word, Excel).

Nadere informatie

 • Bij de preventiemedewerker, personeelsfunctionaris of bedrijfsarts.
 • Arbo Informatieblad nr. 33 Gedeeltelijk Arbeidsgeschikt Rijksportaal/ SDU portaal
 • EC O&P