Pauzesoftware

Software hulpmiddelen

Beschrijving

Wanneer men langdurig met beeldschermwerk bezig is, is er een verhoogde kans op gezondheidsklachten. Om deze KANS klachten (klachten aan arm nek en schouder) te voorkomen moet men beeldschermwerk regelmatig afwisselen met andere werkzaamheden, of af en toe bewegingsoefeningen doen.

 • Pauzesoftware helpt hierbij door waarschuwingen te geven om tijdig de werkzaamheden af te wisselen, niet te intensief te klikken en te tikken.
 • Pauzesoftware toont oefeningen op het beeldscherm.
 • Pauzesoftware is een bewustwordingsinstrument waarbij men zelf de gelegenheid heeft om de instellingen aan te passen op de eigen situatie.

Hulpmiddel voor

 • Intensiteit beeldschermwerk bewaken.
 • Tijdig (micro)pauzes nemen.
 • Duur beeldschermwerk beperken.
 • Hulp bij instellen eigen beeldschermwerkplek.

Aanpak

 • Knelpuntvermindering: KANS klachten voorkomen.
 • Gedrag: Inzicht in en correctie van eigen gedrag werknemers.
 • Een aantal randvoorwaarden om pauzesoftware succesvol te kunnen implementeren.
 • De organisatie moet het belang van de Pauzesoftware onder de aandacht brengen en het gebruik stimuleren.
 • Werknemers moeten bereid zijn om kritisch te kijken naar hun eigen werkgedrag.

De acceptatie van het doen van oefeningen achter het bureau wordt bepaald door de werksfeer.

Voor wie

Alle werknemers die gemiddeld meer dan 2 uren per dag aan een beeldscherm werken.

Verplichting werkgever

De werkgever stelt pauzesoftware ter beschikking aan werknemers die meer dan twee uren per dag met beeldschermen/laptops werken.

Verplichting werknemer

 • Het signaleren van gevaren voor de veiligheid of de gezondheid aan de leidinggevende.
 • Medewerking verlenen aan het aangeboden onderricht.
 • Het op de juiste wijze gebruiken van de aangeboden arbeidsmiddelen.

Beoogde effecten

 • Meer pauzes en bewegingsmomenten, waardoor een betere bloeddoorstroming ontstaat tijdens het beeldschermwerk, zodat klachten kunnen worden voorkomen.
 • KANS klachten voorkomen.
 • Minder verzuim.
 • Bijna alle software houdt rekening met Arbo normen en is goed in te passen in breder RSI-beleid.
 • De gebruikers krijgen beter inzicht in hun eigen werkgedrag.

Nadere informatie

Preventiemedewerker of neem contact op met EC O&P contactecop@rijksoverheid.nl