Afspraken beeldschermwerk

De afspraken die gemaakt zijn om het minimumniveau van de arbeidsomstandigheden van beeldschermwerk bij de sector Rijk vast te leggen. De afspraken worden uitgevoerd in de verschillende stadia van het arbobeleid zoals bij de inkoop, aanschaf van meubilair en hulpmiddelen en bij het uitvoeren van een Risico Inventarisatie & Evaluatie.

De afspraken beeldschermwerk zijn ingedeeld in vier categorieën: