Stimuleringsregeling Samen voor ontwikkeling verlengd

Heb jij een idee om jouw werk leuker, slimmer of inclusiever te maken? Je kunt tot eind 2021 subsidie aanvragen om jouw initiatief te realiseren.

Vier geïllustreerde mensen maken springende beweging en gooien puzzelstuk omhoog

Leerlijn ‘Goede voornemens om 2021 gezond(er) te beginnen’

De leerlijn ‘Goede voornemens’ biedt een speciale reeks online trainingen aan rijksmedewerkers, die helpen om 2021 een gezond(er) jaar te maken.

Open notitieboekje met op linkerpagina de tekst ‘New Year’, op rechterpagina drie aangevinkte hokjes met de woorden ‘goal, plan, action’.

Ontwikkelplein Doc-Direkt brengt mensen in beweging

Met subsidie van het A+O fonds Rijk startte op 1 juli 2019 het Ontwikkelplein, met activiteiten als het Loopbaanloket, een ontwikkelbudget en leiderschapsontwikkeling. Het project is nu afgerond. Wat heeft het opgeleverd en wat vonden de medewerkers ervan?

Twee peilen met daarop een mannelijk en vrouwelijk icoon die lopen richting een boom in het midden. Daaronder in letters: ontwikkelplein.

Nieuwe leerlijn ‘thuiswerken’ op Werken aan jouw toekomst: online

Vanaf dinsdag 1 december biedt het A+O fonds Rijk via ‘Werken aan jouw toekomst: online’ gratis een nieuwe leerlijn aan met betrekking tot thuiswerken.

Vrouw zit op bank en kijkt lachend naar de tablet die zij in haar handen houdt.

Blijf in balans in de Week van het werkplezier

De Rijksoverheid organiseert van 16 tot en met 20 november 2020 in de Week van het werkplezier allerlei activiteiten om op het werk in balans te blijven.

persoon achter laptop die naar scherm kijkt. Links daarvan de tekst: blijf in balans met de week va het werkplezier, 16-20 november 2020

Terugblik Summerschool Online 2020

Ben jij bekend met de Summerschool? Een zomers evenement waarbij het A+O fonds Rijk rijksmedewerkers tijdens korte workshops in beweging probeert te krijgen en hen ruimte geeft voor ontwikkeling. Zowel op het gebied van werk als privé.

impressie summerschool 2020

Nieuwe website met meer aandacht voor onze thema’s

Het A+O fonds Rijk heeft een vernieuwde, digitaal toegankelijke website met up-to-date informatie en meer aandacht voor onze belangrijkste thema’s.

Zelfscan 21st century skills wordt doorontwikkeld na tips van gebruikers

Ook in 2021 biedt het A+O fonds Rijk de zelfscan 21st century skills aan. De scan voorziet in een behoefte en wordt doorontwikkeld met tips van gebruikers.

21st-Century-Skills

WERKonderzoek 2019

Het WERKonderzoek is in 2019 uitgevoerd door het ministerie van BZK. Dit onderzoek is in samenwerking met het CBS onder bijna 100.000 ambtenaren afgenomen.