Meld je aan voor de 2e gesprekscirkel ‘Als het schuurt tussen leefwereld en systeemwereld’

Meld je aan voor de tweede gesprekscirkel Als het schuurt tussen leefwereld en systeemwereld.

mensen zittend rondom gesprekstafel

Meld je aan voor de gratis trainingen in maart en februari

Heb jij al goede voornemens voor 2022? Wij willen je graag motiveren om ook in het nieuwe jaar te blijven […]

Open notitieboekje met op linkerpagina de tekst ‘New Year’, op rechterpagina drie aangevinkte hokjes met de woorden ‘goal, plan, action’.

In gesprek over misstanden bij het Rijk: een terugblik op het project Loyale Tegenspraak

Hoe kan de oprechte stem van rijksmedewerkers makkelijker geuit en beter gehoord worden? Om dit te onderzoeken, startte het A+O […]

Nieuwe leerlijn ‘Samenwerken’ op Werken aan jou toekomst: online

Het A+O fonds Rijk biedt jou een gratis nieuwe leerlijn met acht modules aan om hier concreet mee aan de slag te gaan. Ontdek de online leerlijn ‘Samenwerken’ en start met de feestdagen in zicht met jouw manier van écht samenzijn!

Een open cultuur stimuleert het vertrouwen bij de Rijksoverheid

In zijn blog gaat Marco Ouwehand in op het belang van sociale veiligheid en vertelt hij hoe een open cultuur het vertrouwen bij de Rijksoverheid stimuleert.

Meld je aan voor de workshop Sociale Veiligheid

In de workshop ‘sociale veiligheid’ kun je met collega’s het gesprek aan gaan over een goed werkklimaat. Wat verstaan we […]

groep mensen in kring met gespreksleider

Terugblik gesprekscirkel ‘Als het schuurt tussen leefwereld en systeemwereld’

‘Wat zou jij doen als je in haar schoenen stond? En wat heb je nodig om die keuze te maken?’ Die twee vragen stelde gespreksleider Reinout Woittiez meerdere malen aan de deelnemers van de gesprekscirkel op woensdag 10 november.

mensen zittend rondom gesprekstafel

Onderzoek ‘Het recht op ambtelijk vakmanschap’ van start

De Toeslagenaffaire heeft de overheid wakker geschud en laten beseffen dat de normalisering van de ambtenarenpositie moet worden aangevuld met een nieuwe, normatieve infrastructuur die het recht op ambtelijk vakmanschap binnen de Nederlandse overheid duurzaam kan borgen.

4 mensen aan tafel in vergadering

Effectief beïnvloeden is essentieel in het werk met gedetineerden

Met behulp van de stimuleringspremie organiseerde Sven Vollenberg de cursus ‘Effectief beïnvloeden’ voor zijn collega’s in de penitentiaire inrichting in Roermond.