Hoe bied je ruimte voor loyale tegenspraak? Meld je organisatie aan voor een interventie of dialoogsessie

Creëer meer ruimte voor loyale tegenspraak en volg met je organisatie(onderdeel) een interventie of dialoogsessie van het team Loyale Tegenspraak 2.0.

Logo Loyale tegenspraak met daaronder rij potloden, met één rood potloden die er bovenuit steekt.

Het Veiligheidsdomein werkt samen aan duurzame arbeidsparticipatie: ‘Iedereen heeft soms wat hulp nodig’

Organisaties in het Veiligheidsdomein organiseren samen een training om straks mensen te kunnen opleiden als buddy voor iemand met een arbeidsbeperking.

dame staat en legt wat uit tijdens een vergadering

Gabriëlla Buisman: ‘Een veilige en inclusieve werkomgeving vraagt om meer dan alleen mooie plannen’

Bestuurslid Gabriëlla Buisman vertelt graag hoe je met concrete acties en maatregelen zorgt voor een veilige en inclusieve werkomgeving.

foto van Gabriëlla Buisman Bestuurslid AO Fonds Rijk

Interactief webinar ‘De ambtenaar als gezagsdrager’

A+O fonds Rijk, de Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF) en Stichting Beroepseer nodigen je uit voor een interactief […]

bovenaanzicht openstaande laptop, met daanaast een draadloze muis bril en potloden

Tweedelige inspiratiesessie Diversity of Thought

Met een breder perspectief neem je betere besluiten en is het fijner samenwerken. Hoe kun je gedurende de dag een open houding blijven behouden en er voor zorgen dat je oog hebt voor andere perspectieven?

geïllustreerde gesprekswolkjes met daarin hoofden

Open Thursday Datagedreven Assetmanagement

30 juni vindt de eerstvolgende Open Thursday plaats van het Rijkswaterstaat (RWS) Datalab. Tijdens dit informele evenement wordt geïnspireerd en gediscussieerd over innovatieve datagedreven oplossingen.

afbeeldingen van schermen tijdens open Thursday bijeenkomst Rijkswaterstaat

Volg de masterclass of workshop ‘Te veel prikkels op kantoor?’

Je krijgt zicht op de externe en interne prikkels die je bij de terugkeer naar kantoor kunt verwachten en krijgt handvatten om gedurende je werkdag je prikkelniveau bij te sturen en je werkgeluk hoog te houden.

De kansen van data en datagedreven werken bij Rijkswaterstaat

Bekijk de film: de kansen van data en datagedreven werken bij Rijkswaterstaat. Onderdeel Inwinning- en Gegevensanalyse.

twee medewerkers van Rijkswaterstaat analiseren data op groot scherm

Online Festival Mindful Rijk – ‘Sneller Groeien dan Inflatie’

Hoe ga je als Rijksambtenaar om met een maatschappij die sneller dan ooit sociaal, economisch en technologisch verandert?

telefoonscherm toont inflatiekoers