In aanloop naar het A&O fondsen festival: interview met Samenwerking Rijk Noord

Als opmaat naar het A&O fondsen Festival is er een inspirerend interview gehouden met Samenwerking Rijk Noord. Met behulp van een subsidie van A+O fonds Rijk heeft SRN het project “Klaar voor de toekomst” kunnen starten.

Beluister onze nieuwe podcast over sociale veiligheid

Beluister onze nieuwe podcast over sociale veiligheid, waarin betrokkenen vertellen over de pilot Training workshopbegeleider sociale veiligheid bij BZK.

AOR Logo Podcas

Nieuwe leerlijn Werken aan jouw toekomst: ‘Samen de zomer door’

Volg vanaf 5 juli gratis de nieuwe leerlijn ‘Samen de zomer door’ op Werken aan jouw toekomst. Deze bestaat uit 10 modules speciaal voor rijksmedewerkers.

gele speelgoedbusje op het strand

Hoe bied je ruimte voor loyale tegenspraak? Meld je organisatie aan voor een interventie of dialoogsessie

Creëer meer ruimte voor loyale tegenspraak en volg met je organisatie(onderdeel) een interventie of dialoogsessie van het team Loyale Tegenspraak 2.0.

Logo Loyale tegenspraak met daaronder rij potloden, met één rood potloden die er bovenuit steekt.

Het Veiligheidsdomein werkt samen aan duurzame arbeidsparticipatie: ‘Iedereen heeft soms wat hulp nodig’

Organisaties in het Veiligheidsdomein organiseren samen een training om straks mensen te kunnen opleiden als buddy voor iemand met een arbeidsbeperking.

dame staat en legt wat uit tijdens een vergadering

Gabriëlla Buisman: ‘Een veilige en inclusieve werkomgeving vraagt om meer dan alleen mooie plannen’

Bestuurslid Gabriëlla Buisman vertelt graag hoe je met concrete acties en maatregelen zorgt voor een veilige en inclusieve werkomgeving.

foto van Gabriëlla Buisman Bestuurslid AO Fonds Rijk

Tweedelige inspiratiesessie Diversity of Thought

Met een breder perspectief neem je betere besluiten en is het fijner samenwerken. Hoe kun je gedurende de dag een open houding blijven behouden en er voor zorgen dat je oog hebt voor andere perspectieven?

geïllustreerde gesprekswolkjes met daarin hoofden

Open Thursday Datagedreven Assetmanagement

30 juni vindt de eerstvolgende Open Thursday plaats van het Rijkswaterstaat (RWS) Datalab. Tijdens dit informele evenement wordt geïnspireerd en gediscussieerd over innovatieve datagedreven oplossingen.

afbeeldingen van schermen tijdens open Thursday bijeenkomst Rijkswaterstaat

Online Festival Mindful Rijk – ‘Sneller Groeien dan Inflatie’

Hoe ga je als Rijksambtenaar om met een maatschappij die sneller dan ooit sociaal, economisch en technologisch verandert?

telefoonscherm toont inflatiekoers