Groter bewustzijn vooroordelen door pilot anoniem solliciteren BZK

Groter bewustzijn vooroordelen door pilot anoniem solliciteren BZK De pilot anoniem solliciteren bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties […]

Man met tablet

Slotbijeenkomst Cross Mentoring: op weg naar een inclusieve Rijksoverheid

De slotbijeenkomst van het Cross Mentoring programma op 13 juni 2019 stond in het teken van ervaringen en leerpunten delen […]

Groep rijksmedewerkers kijkt naar camera tijdens slotbijeenkomst Cross Mentoring

Groter bewustzijn vooroordelen door pilot anoniem solliciteren BZK

Cross Mentoring: op weg naar een inclusieve Rijksoverheid De pilot anoniem solliciteren bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties […]

Man met tablet

Online kenniscentrum voor een inclusieve Rijksoverheid

Online kenniscentrum voor een inclusieve Rijksoverheid In 2024 moeten er in totaal 3.340 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt […]

foto lancering kenniscentrum

Sterkere positie vertrouwenspersonen Rijk

Sterkere positie vertrouwenspersonen Rijk   Het project Professionalisering vertrouwenspersonen Rijk heeft zijn doel bereikt: een stevige impuls tot versterking van […]

Illustraties van gezichten, met elkaar verbonden door lijnen, geven samen een netwerk weer

Gratis online training Lerend Evalueren

Gratis online training Lerend Evalueren Bij projecten waarbij er niet 1-2-3 een oplossing voor handen is, voldoet de traditionele manier […]

Illustratie lerend evalueren

Blij met digitalisering van het werk?

Blij met digitalisering van het werk? ‘Is het technisch mogelijk om deze werkzaamheden te digitaliseren? Ja. Bespaart het kosten? Ja. […]

Met Cross Mentoring naar een diverse en inclusieve Rijksoverheid

Medewerkers met een migratieachtergrond zijn bij de Rijksoverheid beperkt vertegenwoordigd in de hogere schalen. Ook is er een grote vrijwillige […]

Foto van Augusto de Campos Neto

Cross Mentoring: een spel met twee winnaars

De Rijksoverheid moet een afspiegeling zijn van de maatschappij. Dat lukt nog niet altijd even goed. Zo hebben hoogopgeleide medewerkers […]

Rijksmedewerker schrijvend in een schrift