Top 10 meest gevolgde modules 2020 – Werken aan jouw toekomst

Online trainingen voor rijksmedewerkers. De populairste modules uit 2020 van Werken aan jouw toekomst op een rij.

Banner Training werken aan jouw toekomst

Podcast Ontwikkelplein Doc-Direkt

Nieuwe podcastreeks over inspirerende initiatieven binnen de Rijksoverheid. In aflevering 1 vertelt Christiën Kunz over Ontwikkelplein Doc-Direkt.

AOR Logo Podcas

Stimuleringsregeling Samen voor ontwikkeling verlengd

Heb jij een idee om jouw werk leuker, slimmer of inclusiever te maken? Je kunt tot eind 2021 subsidie aanvragen om jouw initiatief te realiseren.

Vier geïllustreerde mensen maken springende beweging en gooien puzzelstuk omhoog

Leerlijn ‘Goede voornemens om 2021 gezond(er) te beginnen’

De leerlijn ‘Goede voornemens’ biedt een speciale reeks online trainingen aan rijksmedewerkers, die helpen om 2021 een gezond(er) jaar te maken.

Open notitieboekje met op linkerpagina de tekst ‘New Year’, op rechterpagina drie aangevinkte hokjes met de woorden ‘goal, plan, action’.

Ontwikkelplein Doc-Direkt brengt mensen in beweging

Met subsidie van het A+O fonds Rijk startte op 1 juli 2019 het Ontwikkelplein, met activiteiten als het Loopbaanloket, een ontwikkelbudget en leiderschapsontwikkeling. Het project is nu afgerond. Wat heeft het opgeleverd en wat vonden de medewerkers ervan?

Twee peilen met daarop een mannelijk en vrouwelijk icoon die lopen richting een boom in het midden. Daaronder in letters: ontwikkelplein.

(G)een sprookje: hoe Aris to Talis de sleutel vond voor een succesvol team

Bestuurslid Marjolijn Grijns schrijft beeldend over sociale veiligheid, een van de kernthema’s van het A+O fonds Rijk.

Profielfoto Marjolijn Grijns, bestuurslid A+O fonds Rijk,

Maximaal aantal ontwikkeladviezen bereikt? Niet voor rijksmedewerkers!

Vanaf augustus bood de Rijksoverheid mensen de kans om een ontwikkeladviestraject aan te vragen bij een loopbaanadviseur via NL Leert […]

Werksessie Rijksmedewerkers

Nieuwe leerlijn ‘thuiswerken’ op Werken aan jouw toekomst: online

Vanaf dinsdag 1 december biedt het A+O fonds Rijk via ‘Werken aan jouw toekomst: online’ gratis een nieuwe leerlijn aan met betrekking tot thuiswerken.

Vrouw zit op bank en kijkt lachend naar de tablet die zij in haar handen houdt.

Blijf in balans in de Week van het werkplezier

De Rijksoverheid organiseert van 16 tot en met 20 november 2020 in de Week van het werkplezier allerlei activiteiten om op het werk in balans te blijven.

persoon achter laptop die naar scherm kijkt. Links daarvan de tekst: blijf in balans met de week va het werkplezier, 16-20 november 2020