Interactief webinar ‘De ambtenaar als gezagsdrager’

A+O fonds Rijk, de Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF) en Stichting Beroepseer nodigen je uit voor een interactief […]

bovenaanzicht openstaande laptop, met daanaast een draadloze muis bril en potloden

Enquête ‘Het recht op ambtelijk vakmanschap’

Welke voorzieningen zijn nodig om ambtelijk vakmanschap in de praktijk te ontwikkelen en beschermen? Vul de enquête in.

Tekstballon met daarin het woord ‘Enquête’

Onderzoek ‘Het recht op ambtelijk vakmanschap’ van start

De Toeslagenaffaire heeft de overheid wakker geschud en laten beseffen dat de normalisering van de ambtenarenpositie moet worden aangevuld met een nieuwe, normatieve infrastructuur die het recht op ambtelijk vakmanschap binnen de Nederlandse overheid duurzaam kan borgen.

4 mensen aan tafel in vergadering