Webinar: Nut en noodzaak van een ambtelijke beroepscode

Op 13 december 2022 van 12.30 - 14.00 uur. Interactief webinar voor rijksambtenaren. Deelname is kosteloos.

Persoon kijkt lachend naar laptopscherm.

Onderzoek ‘Het recht op ambtelijk vakmanschap’ van start

De Toeslagenaffaire heeft de overheid wakker geschud en laten beseffen dat de normalisering van de ambtenarenpositie moet worden aangevuld met een nieuwe, normatieve infrastructuur die het recht op ambtelijk vakmanschap binnen de Nederlandse overheid duurzaam kan borgen.

4 mensen aan tafel in vergadering