Online magazine De mens centraal

Wat betekent ‘de mens centraal’ stellen binnen de Rijksoverheid? Lees erover in dit online magazine.

Weergave van voorpagina online magazine De Mens Centraal

Terugblik tweede gesprekscirkel ‘Als het schuurt tussen leefwereld en systeemwereld’

20 januari organiseerde A+O fonds Rijk de tweede gesprekscirkel ‘Als het schuurt tussen leefwereld en systeemwereld’. Lees hier de terugblik.

digitale weergave van gesprekscirkel op laptop

Terugblik gesprekscirkel ‘Als het schuurt tussen leefwereld en systeemwereld’

‘Wat zou jij doen als je in haar schoenen stond? En wat heb je nodig om die keuze te maken?’ Die twee vragen stelde gespreksleider Reinout Woittiez meerdere malen aan de deelnemers van de gesprekscirkel op woensdag 10 november.

mensen zittend rondom gesprekstafel

Terugkijken inspiratiesessie De Mens Centraal

Kijk de inspiratiesessie 'Zou jij door jezelf geholpen willen worden?' van het A+O fonds Rijk hier terug.

deelnemers zittend rondom gesprekstafel De Mens Centraal

De mens centraal – Heidi Boussen (Directeur Gezond en Veilig werken bij SZW)

Weten wat mensen drijft In deze video, de laatste van de reeks, vertelt Heidi Boussen (directeur Gezond en Veilig werken […]

Heidi Boussen

De mens centraal – Gabrielle Hoppenbrouwers (Officier van Justitie)

Mededogen tonen Wat is ‘werken volgens de bedoeling’ binnen het strafrecht? Welke rol speelt de mate van levenservaring die je […]

Gabrielle Hoppenbrouwers

De mens centraal – Warsha Soekhoe (medewerker PGB bij de SVB)

Warsha Soekhoe werkt als klachtencoördinator bij de afdeling PGB bij de SVB. Haar klanten zijn mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking die een persoonsgebonden budget (pgb) krijgen om de zorg in te huren die ze nodig hebben.

Warsha Soekhoe

De mens centraal – Mark Frequin (adviseur Rijksoverheid)

Hoe ga je om met de situatie als je instapt in een crisis? Terwijl je vooraf weet dat er fouten gemaakt zullen worden en mensen dan klaar staan om je te beoordelen. Stap je in of blijf je aan de zijlijn staan?

Mark Frequin

De mens centraal – Dilan Mohammed (IND)

Dilan werkt als behandelaar bij de IND. Haar achtergrond en persoonlijkheid maken dat het ‘je kunnen inleven in de aanvrager’ voor haar heel vanzelfsprekend is.