De mens centraal – Elmer Burke (OCW)

Elmer Burke vertelt in de derde video van deze reeks hoe hij de ambities, wensen en ontwikkeling van medewerkers als vertrekpunt neemt bij het bereiken van de beoogde resultaten.

De mens centraal – Christine Nijkamp (SVB)

In deze video vertelt Christine Nijkamp op welke manier zij de klantbeloften van de SVB heeft vertaald naar medewerkersbeloften.

De mens centraal – Claudia Manuputty (IND)

In deze video vertelt Claudia Manuputty hoe zij erin is geslaagd om een cultuur te creëren waarin ruimte is voor eigen invulling.