Magazine VindingRijk

Hoe kan diversiteit bijdragen aan aantrekkelijker en beter werk? Hoe kan ik mijn team en mijzelf voorbereiden op digitalisering van het werk? En duurzame inzetbaarheid, wat wordt daar allemaal in het Rijk op gedaan? Het online magazine VindingRijk biedt voorbeelden uit de praktijk ter inspiratie, verdiepende artikelen en een frisse blik op deze arbeidsmarktthema’s. Het magazine verschijnt twee keer per jaar. Mis geen enkele editie meer en ontvang het magazine rechtstreeks in je e-mail!

Stuur mij het magazine


2019

VindingRijk, thema Sociale Innovatie

 • Blog Vries Kool: Sociale innovatie als bron voor werkgeluk
 • Wat is het effect van digitalisering op de kwaliteit van werk?
 • Ruimte om te wennen aan nieuwe technologie
 • Sociale innovatie in cijfers
 • Rijkswaterstaat biedt maatwerk bij social return
 • De week van Corry Bijkerk

VindingRijk, thema Duurzame Inzetbaarheid

 • Blog Jowi Bijsterbosch: duurzame inzetbaarheid
 • Interview: herontwerp van werkprocessen
 • Fluitend naar je werk
 • Volg de training Jobcrafting
 • Vraag subsidie aan voor een arbeidsmarktproject
 • Interview over programma Cross Mentoring
 • De week van Jorrit Blaas

2018

VindingRijk, thema Digitalisering

 • Blog Marco Ouwehand: Kansen en uitdagingen door digitalisering
 • DJI-afdeling Crediteuren digitaliseert met ups en downs
 • ‘Een sociaal innovatieve organisatie kan alles aan, óók digitalisering’
 • ‘Digitalisering helpt ons om het werk slimmer te doen’
 • Vijf dingen die je wilt weten over digitalisering in Nederland
 • De week van Fabian Goijers

2017

VindingRijk, thema Het goede gesprek

 • Blog Karen de Boer: Het goede gesprek
 • Het personeelsgesprek voelt nu natuurlijker
 • Een open dialoog met ruimte voor complimenten
 • Maak kennis met de app Personeelsgesprek Rijk
 • Provincies vervangen formele verantwoording door een goed gesprek
 • Cijfers Gesprekscyclus Rijk 2016
 • De week van Peter Mol – VWS

VindingRijk, thema Medezeggenschap

 • Blog Aleid Ringelberg: Geef ruimte aan de werkvloer – zet de medewerker in zijn kracht!
 • Medezeggenschap belangrijke speler bij doorontwikkeling publieke sector
 • Ben jij een geschikte or-kandidaat? Doe de test!
 • Ambtelijk vakmanschap 3.0
 • Verjongingskuur or met MZ LAB
 • Flexibele medezeggenschap door onderling vertrouwen
 • De week van Laurens van Eijndthoven

VindingRijk, thema Diversiteit

 • Blog Bart Schnoor: Diversiteit moet!
 • Hoe smeed
je een ideaal
team?
 • ‘Er zijn altijd geschikte klussen te vinden’
 • Anoniem solliciteren werkt voor kandidaten èn vacaturehouders
 • Cijfers diversiteit
Rijk 2015
 • Bewustzijn in hele organisatie is belangrijke stap
 • De week van Karlijn Slegers

2016

VindingRijk, thema Inclusiviteit

 • Talent zit niet aan de buitenkant
 • Zorgen dat iedereen voelt: daar doen we het voor
 • Etageassistenten doen werk dat soms blijft liggen
 • Onbeperkt enthousiasme
 • Krimp en instroom, hoe combineer je dat?
 • Match niet alleen met het takenpakket
 • De week van Gert-Jan Schep

VindingRijk, thema Duurzame inzetbaarheid

 • Waarom dit online magazine?
 • Duurzame inzetbaarheid is koorddansen
 • Douane Rotterdam Haven
 • Humor helpt ontstressen
 • Inzetbaarheid is ontwikkelbaar!
 • Arbeidsverhoudingen in de praktijk
 • De week van Rick Vechel

2014

Nieuwsbrief februari 2014

 • Je werkhouding kennen en inzetten in het Nieuwe Werken
 • Ontdek je persoonlijke missie!
 • Inspirerende bijeenkomst managementondersteuners 

Nieuwsbrief januari 2014

 • Beoordelingsruimte voor professionals
 • Implementatie leerlijnen en loopbaanstappen
 • Zet jezelf op de kaart
 • Leernetwerk leidinggeven in een veranderende context
 • Workshop Job crafting

2013

Nieuwsbrief oktober 2013 (, 394,4 KB)

 • Zorgen dat het past ‘Krachten bundelen tegen werkdruk’
 • Talentmanagement ‘Medezeggenschap in omgang
  met diversiteit’
 • Job Crafting: Sleutel aan je werk
  Meer plezier in OR- en dagelijks werk
 • De Krachtkaart ‘Ontdek je persoonlijke missie’

Nieuwsbrief juli 2013 (, 452,2 KB)

 • Trainers 'Sterk in je werk' : 'Je zit zelf aan het stuur!'
 • Iedereen telt: Spelenderwijs naar diversiteit en een inclusieve werkomgeving
 • 'De app is live!' : App helpt Rijksmederwerk met functioneringsgesprek

Nieuwsbrief mei 2013 (, 466,6 KB)

 • Sterk in je werk: volop meedraaien zonder uitgeput te raken
 • Training ‘Het effectieve functioneringsgesprek’: Goed voorbereid het gesprek in
 • Meer mogelijkheden voor managementondersteuners: Implementatie Leerlijnen en loopbaanstappen

Nieuwsbrief februari 2013 (, 2,4 MB)

 • Nieuw bestuurslid Mirjam Huisman: Belangrijke rollen van overheid en A+O fonds Rijk in een veranderende samenleving
 • Werkdruk bij de rechtbank: Laveren tussen tijdsdruk en kwaliteit
 • Interview: Met het loopbaanadvies kijk je over je eigen grenzen

2012

Nieuwsbrief juli 2012 (, 1,9 MB)

 • Belangrijkste taken A+O fonds Rijk: aanjagen, proeftuin bieden en resultaten verbreden
 • Mastercircles: complexe processen samen leren oplossen
 • Congres 'Ik als secretaresse van morgen' - Secretaresse benut loopbaanmogelijkheden

Nieuwsbrief april 2012 (, 2,5 MB)

 • Train de trainers: Rijksonderdelen pakken werkdruk aan
 • Arbocatalogus Rijk: Alles op een rij voor gezond en veilig werken
 • Kort nieuws:
 • Nieuwe voorzitter A+O fonds Rijk
 • Loopbaanadvies nog tot eind 2012

2011

Nieuwsbrief december 2011 (, 1,2 MB)

 • Vitaliteitscan
 • In gesprek over balans en bevlogenheid
 • Diversiteitsportaal weer actueel
 • Achter de schermen
 • Zeynep Alantor: “Nieuw uitzicht voor mijn inzicht”
 • Kort nieuws
 • Werkdruk, Folder Blijf in beweging en Nieuwe website

2010

Nieuwsbrief december 2010 (, 466,4 KB)

In december is de nieuwsbrief van het A+O fonds Rijk weer verschenen. 
De volgende onderwerpen komen hierin aan bod:

 • Pilot OCW op eht gebied van medezeggenschap
 • Subsidie voor werkervaringsplaatsen
 • Resultaat  pilot Kind in Zicht
 • Eerste deelcatalogus Beeldschermwerk Rijk online
 • Zelf aan de slag met je loopbaan

Nieuwsbrief juli 2010

In de juli nieuwsbrief van het A+O fonds Rijk leest u meer over het diversiteitsportaal dat onlangs online is gegaan. Het portaal is een database en bevat theoretische en praktische onderzoeksresultaten die van pas kunnen komen bij het vormgeven van diversiteitsbeleid. Andere onderwerpen die aan bod komen:

 • DJI over werkdruk
 • Kind in Zicht helpt de blik scherp te stellen
 • Blik vooruit: tot 1000 euro voor je loopbaan
 • Achter de schermen

In deze rubriek komt het diversiteitstraject bij de Waterdienst van Rijkswaterstaat aan de orde. Via dit traject, waarbij Rijkswaterstaat hoger opgeleiden met een biculturele achtergrond introduceert binnen haar gelederen, hoopt de dienst de culturele diversiteit van haar personeelsbestand te vergroten.


2009

Nieuwsbrief november 2009 (, 434,6 KB)

In de november nieuwsbrief van 2009 leest u meer over de pilots duurzame inzetbaarheid en secretaressen die steun krijgen bij hun loopbaan. Ook komt de regeling Blik vooruit aan de orde. Xandra Baldessari vertelt hoe zij van deze regeling gebruik heeft gemaakt. In het artikel 'Achter de schermen' leest u meer over de uitstroomredenen van jonge ambtenaren en hun behoeften aan talentontwikkeling.

Nieuwsbrief maart 2009 (, 556,5 KB)

In de eerste nieuwsbrief van 2009 'gluren secretaresses bij de buren' tijdens de Stagedagen voor secretaresses. Wordt aandacht besteed aan het congres 'Leer je Rijk, Door Informatie Verder, dat speciaal voor DIV-medewerkers van het Rijk werd georganiseerd in het kader van EVC. En vertelt Angela van der Sman in de rubriek 'Achter de schermen' over de digitale handleiding 'Levensfasebewust werken' van VWS.


2008

Nieuwsbrief december 2008 (, 987,5 KB)

In de laatste nieuwsbrief van 2008 leest u meer over de volgende onderwerpen:
Pilot werkdruk van start: Vermindering werkdruk door duidelijkheid en balans
Agressieregistratiesysteem Overheid: Registratie zet de toon voor aanpak agressie

 • Arbocatalogus Rijk
 • Scholingsregeling Blik vooruit

In de rubriek 'Achter de schermen' staat de Week van de Mobiliteit centraal. Ruime 1100 werknemers mochten een dag lang een kijkje in de keuken nemen bij een ander bedrijf.

Nieuwsbrief oktober 2008 (, 432,8 KB)

In deze nieuwsbrief leest u meer over de workshop Netwerken en Protocol voor secretaressen van het Rijk. Ook leest u meer over het project Coaching en Diversiteit. Doel van dit project is om culturele diversiteit makkelijker bespreekbaar te maken op de werkvloer.De rubriek Achter de schermen gaat in op het project KansRijke Start. Dit project biedt hoogopgeleide vluchtelingen de gelegenheid een jaar werkervaring op te doen bij diverse ministeries.

Nieuwsbrief juli 2008 (, 477,0 KB)

Ontdek het onderwijs in het juli nummer van de A+O fonds Rijk nieuwsbrief. Onlangs ondertekende betrokkenen waaronder minister Ter Horst en Jan Willem Dieten, voorzitter van het A+O fonds Rijk, een convenant om de overstap van rijksambtenaren naar een baan in het onderwijs mogelijk te maken. Deze nieuwsbrief doet een verslag van de ondertekening en duikt verder in het project. Daarnaast vertellen collega's op het  ministerie over hun ervaringen als 'meester en gezel' en komt een training aan bod waardoor  gevangenisbewaarders beter leren omgaan met agressie op de werkvloer.

Nieuwsbrief maart 2008 (, 990,6 KB)

In het eerste nummer van 2008 kondigt het multiculturele netwerk zich vol enthousiasme aan. In deze nieuwsbrief ook meer over 'in beweging blijven' en hoe rijksmedewerkers het onderwijs kunnen ontdekken.


2007

Nieuwsbrief december 2007 (, 684,2 KB)

In het decembernummer leest u meer over het project Coaching & Diversiteit, SZW zet coaching vmbo'ers voort, Diversiteit speerpunt beleid A+O fonds Rijk en de eerste EVC-certificaten uitgereikt bij SZW.

Nieuwsbrief juli 2007 (, 2,1 MB)

Nieuwsbrief nummer zes gaat over rijksambtenaren die vmbo'ers coachen, de themabijeenkomst leeftijdsbewust personeelsbeleid bij de rijksoverheid en over het project wegwerken archiefachterstanden van voor 1976 binnen het Rijk.

Nieuwsbrief april 2007 (, 3,5 MB)

In deze nieuwsbrief leest u meer over de conferentie Mobiliteit, de Raad voor de Kinderbescherming over Fair PLay en in de rubriek 'Achter de Schermen' over werkervaringsplaatsen voor vluchtelingen.


2006

Nieuwsbrief december 2006 (, 3,8 MB)

Nieuwsbrief nummer vier gaat in op een project van de belastingdienst regio Zuidwest waar medewerkers na jaren weer in de schoolbankenzaten, oproep OR-productencatalogus als centraal verzamelpunt binnen het Rijk en in de rubriek 'Achter de schermen' vertellen een PIW'er en trainer over de Proeftuin bij DJI.

Nieuwsbrief april 2006 (, 508,6 KB)

In dit nummer leest u meer over het project Mixed van de Belastingdienst, meer uit mensen halen met werkervaringsplaatsen, het nieuwe beleid voor werkervaringsplaatsen, het OR-werk, de kunst van resultaatgericht werken en in de rubriek 'Achter de schermen' vertellen medewerkers over hun deelname aan een loopbaanproject.

Nieuwsbrief april 2006 (, 508,6 KB)

In de tweede nieuwsbrief van het A+O fonds Rijk leest u meer over 'Eerder Verworven Competenties' bij de rijksoverheid, het project 'Sturen op resultaat en ontwikkeling' van BZK en een interview met Rita Verdonk over coaching.


2005

Nieuwsbrief december 2005 (, 1,3 MB)

In de eerste nieuwsbrief van het A+O fonds Rijk wordt u geïnformeerd over coaching van VMBO-leerlingen, een stage van een jongere bij BZK, een blik achter de schermen van een project en de nieuwe voorzitter van het A+O fonds Rijk aan het woord.