Van werk naar werk en arbeidsmarkt

Als je zelf de regie voert over je eigen loopbaan, kies je bewust en grijp je je kans. Je blijft je ontwikkelen. Dat heeft ook voordelen voor de langere termijn.

Vrijwillige mobiliteit biedt je kansen als medewerker en draagt bij aan de kwaliteit van het Rijk. Bedenk je nu al waar je over vier jaar wilt zijn, dan kun je het arsenaal aan te verwachten vacatures optimaal benutten. De mobiliteits- en loopbaancentra en de instrumenten die het Rijk nu al heeft, zijn daarbij onmisbaar. Trainingen en leergangen stimuleren om je vakkennis te vergroten of verdiepen.Activiteiten ‘Van werk naar werk en arbeidsmarkt’ dragen eraan bij dat:

  • je zelf de regie over je loopbaan voert en bewust kiest;
  • jij je vakkennis vergroot/verdiept;
  • rijksbrede mobiliteit voor jou aantrekkelijk is;
  • het Rijk als werkgever aantrekkelijk blijft door kansen en mogelijkheden te bieden, ook buiten het Rijk.

Activiteiten

Publicaties