Werken aan je inzetbaarheid

Kennis en vaardigheden op niveau houden, gezond leven en zo nu en dan van werkomgeving of functie wisselen, zijn belangrijke onderdelen van je inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid (het vermogen om werk te hebben en te houden) is goed voor je vakmanschap en aanpassingsvermogen. Jason Gawke (Erasmus Universiteit Rotterdam/ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) onderzoekt hoe je proactief kunt zijn in je werk en loopbaan. Wat kun je zelf doen aan je inzetbaarheid en hoe kan de organisatie je daarbij helpen?

Proactief in werk en loopbaan

Wat betekent het concreet om proactief te zijn in je werk en loopbaan? Uit het onderzoek blijkt dat het bij het vergroten van inzetbaarheid van belang is om op eigen initiatief de rand van je comfortzone op te zoeken in je werk en loopbaan. Omdat deze comfortzone verschilt van persoon tot persoon, stelt het model van Jason Gawke dat er drie manieren zijn hoe je je inzetbaarheid stapsgewijs kan verhogen, namelijk:

  • Door initiatief te nemen binnen je functie.
  • Door initiatief te nemen aan de rand van je functie.
  • Door initiatief te nemen buiten je functie.

Wat dit precies inhoudt kan je lezen in de factsheets.

Voor wie?

Het onderzoek van Jason Gawke is interessant voor alle Rijksmedewerkers. Inzichten in wat de inzetbaarheid beïnvloedt, is bevorderlijk voor elke soort functie binnen het Rijk. Daarnaast hebben leidinggevenden en HR-adviseurs een belangrijke rol bij het adviseren hoe medewerkers ervoor kunnen zorgen dat zij inzetbaar blijven. Inzichten in inzetbaarheid kan hen faciliteren bij hun adviserende rol.

Meer informatie

Factsheet Hoe zijn Rijksmedewerkers proactief in werk en loopbaan? (, 145,1 KB)
Infographic Proactief werk- en loopbaangedrag van rijksmedewerkers (, 5,6 MB)
Bijlage 1: Hoe lees ik de infographic? (, 719,9 KB)
Factsheet Proactief werk- en loopbaangedrag (, 141,9 KB)
Factsheet Proactiviteit en Inzetbaarheid (, 46,7 KB)
Artikel Het roer om (BinnenbeRijk) (, 285,3 KB)
Artikel De medewerker van nu: Proteus is de naam! (LoopbaanVisie) (, 152,5 KB)
Het model van Jason Gawke is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaringen. Wil je meer weten over het model of meewerken aan het promotieonderzoek ‘Persoonlijke Inzetbaarheid en Vrijwillige Mobiliteit’? Meld je dan voor meer informatie bij Jason Gawke.
E: jason.gawke2(at)minbzk.nl

Het A+O fonds Rijk maakt dit project mogelijk. In het A+O fonds Rijk werken de vakorganisaties FNV Overheid, AC Rijksvakbonden, CNV Overheid en het CMHF met de werkgever Rijk samen aan een betere arbeidsmarkt bij de Rijksoverheid.