Blog: Heb jij genoeg ruimte om je werk goed te doen?

Dat is kort samengevat waar het project “Waarde(n)vol werk in uitvoering” overgaat.  Het eerste jaar is vooral een zoektocht geweest en de conclusie dat wat vooraf bedacht was niet overeenstemt met de praktijk. Dus de koers van het project is veranderd. Het doel is nog steeds

Invulling van vakmanschap en professionele ruimte 

MET de medewerkers en niet over de medewerkers.
 

Dat geeft meteen aan, dat ik jullie hulp nodig heb en kan gebruiken. We willen in gesprek met jullie en met de leiding van jullie organisatie. Want alleen op de werkvloer praten helpt niet, vanuit het project ga ik ook bovenlangs. Op eigen initiatief vanuit het project of na signalen van de werkvloer. Vind je dat er te veel beslist wordt over jouw werk en wil je meepraten? Dat is wat we met het project gaan bereiken.

Op 13 en 15 sept hebben we twee bijeenkomsten gehad

Al waren de bijeenkomsten niet helemaal vol, toch was het een succes. Alle deelnemers gaven aan een volgende keer weer van de partij te zijn. Wat hebben we gedaan? Na de inleiding en de verandershow zijn we in discussie gegaan over een aantal vragen. Vragen die betrekking hebben op jouw werk. De vragen waren deze keer gerelateerd aan het 5R Analysemodel wat de overheid gebruikt. Wat trouwens niemand van de deelnemers kende. In groepjes zijn de vragen besproken. Eerst zijn we tips en tops gaan verzamelen, vervolgens hebben we een prioritering aan de antwoorden gegeven. En belangrijkste tips zijn weer in groepjes besproken met steeds een centrale terugkoppeling. We hebben in deze sessie gebruik gemaakt van Primoforum. De antwoorden en stemrondes kwamen via de tablets op het (centrale) scherm. We hebben  Relatie, Richting en Ruimte besproken.  Het was gezellig en zinvol om op deze manier met elkaar te discussiëren. Wil je weten wat gedaan hebben? Klik hier voor de presentatie en klik hier voor de resultaten van de bijeenkomsten.

In gesprek

De bijeenkomsten zijn een manier om met jullie in gesprek te gaan. Er komen in februari weer nieuwe sessies. Waarbij de vragen niet gaan over het 5R model, maar over Sociale Innovatie in organisaties, Workplace Innovation. Want Workplace Innovation is MET de medewerkers en niet over de medewerkers. Uit de Gids voor Wokplace Innovation:

Het betekent bovenal dat de verandering met medewerkers plaatsvindt, niet over hun hoofden heen. Medewerkers hebben de kennis, de ervaring en de motivatie om bevlogen te worden, alles wat nodig is om de verandering teweeg te brengen en blijvend te maken. “

Dus waar gaan we het in februari  over hebben?

Iedereen kent ze wel die goed bedoelde initiatieven om te veranderen, te innoveren. Iedereen ziet er ook veel mislukken of een stille dood sterven. Of nog erger  je werk wordt er alleen maar lastiger en niet leuker van. Hoe komt dat? Heel simpel, het is bijna altijd gericht op een klein onderdeel van het geheel en even vaak bedacht vanuit beleid en management zonder inbreng van de werkvloer. In februari gaan we het hebben over Workplace Innovation en maken daarbij gebruik vanThe Fifth Element. Een middel om aandacht te geven aan alle mensen en vlakken binnen een organisatie en daardoor resultaten te boeken.

Element 1

Uitdagende banen en Zelfsturende teams.

Element 2

Flexibele organisatiestructuren, mensgericht management, gestroomlijnde systemen en procedures gebaseerd op vertrouwen.

Element 3Mogelijkheden om innovatie en verbetering van onderop vorm te geven.
Element 4Co-creatie en gedeeld leiderschap, gecombineerd met inspraak voor medewerkers in strategische besluitvorming.


Als op de vier elementen wordt ingezet, gaan de vier praktijken elkaar versterken. De samenhang leidt tot verbinding, de BUZZ. De BUZZ vormt het Vijfde Element.

Er worden in februari drie bijeenkomsten georganiseerd. Twee voor medewerkers van uitvoerende organisaties tot en met schaal 10 en één bijeenkomst voor medewerkers van de uitvoerende organisaties vanaf schaal 11.

Wil je niet wachten tot februari! Laat me weten wat je vindt of als je iets bespreken wilt. Neem gerust contact met me op Ans Jansen (ansjansen@rijksvakbonden.nl​)