Passend Perspectief Personeel

Heb jij als manager ook medewerkers waarvan je vindt dat ze beter tot hun recht zouden komen in een andere omgeving? De reden hiervoor kan prettig of minder prettig zijn, maar in sommige gevallen is er al een situatie gegroeid waarin het heel ingewikkeld is geworden. Het ontbreekt je eigenlijk ook aan tijd, kennis en ervaring om tot een passende oplossing te komen. Zeker als er sprake is van een combinatie van factoren, die tot een voor alle partijen onbevredigende situatie heeft geleid. Langlopende dossiers zijn het gevolg, waarbij reguliere instrumenten niet afdoende zijn.

Wat is het?

Het Programma Passend Perspectief Personeel (PPP) is in opdracht van het A+O fonds Rijk gestart om hulp te bieden bij complexe personeelsdossiers en voor medewerkers een ‘passend perspectief’ te realiseren. Al doende vergaart PPP kennis die bijdraagt aan het voorkomen van dergelijke dossiers in de toekomst. Van PPP kan rijksbreed gebruik worden gemaakt.
Het gaat hierbij om medewerkers waarbij vaak meerdere zaken tegelijkertijd spelen zoals langdurig verzuim, problemen met functioneren of gedrag, of het om wat voor reden dan ook niet meer in staat zijn werkzaamheden uit te voeren.

Voor wie?

Met de ondersteuning vanuit PPP kun je als leidinggevende ingewikkelde, langlopende personeelsissues versneld en effectief oplossen. Hierdoor houd je zelf de ruimte om je ook met andere zaken bezig te houden dan dat ene complexe dossier. De hulpverlening door de specialisten uit PPP geeft ook HR-adviseurs een steun in de rug. Werkenderwijs leer je hoe complexe dossiers toch opgelost kunnen worden. En ten slotte: de individuele medewerker krijgt een nieuw perspectief.

Wat doen we?

Afhankelijk van de casuïstiek en de behoefte van de klant leveren we maatwerk. We bieden bijvoorbeeld ondersteuning door snelle advisering over een ingewikkeld dossier, of door schaduwmanagement. Ook kunnen we je als manager ontzorgen door overname van de HR-verantwoordelijkheid. Dossiers pakken we altijd samen op met manager en HR-adviseur. In nauw samenspel met experts op het gebied van bijv. bedrijfszorg, loopbaanbegeleiding, management, bedrijfsvoering, eigenrisicodragerschap en juridische zaken werken we aan een passende oplossing of nieuwe werkplek voor vastlopende medewerkers. Uiteraard gaat dit allemaal volstrekt vertrouwelijk, anoniem en gewaarborgd vanuit een specifiek hiervoor opgestelde gedragscode.

Wat is het doel?

In het kort: Door het oplossen van complexe personeelsdossiers leren we hoe dergelijke dossiers in de toekomst kunnen worden voorkomen. Het oplossen van ingewikkelde zaken leidt heel direct tot kostenbesparing, hogere arbeidsproductiviteit- en -vreugde en duurzame inzetbaarheid. Daarnaast is er dus ook winst, want de inzet van onze specialistische kennis en ervaring bij complexe dossiers brengt ‘learning on the job’ mee voor leidinggevenden en HR-adviseurs.

Tot slot is een bijkomend effect dat de kennis en informatie die we vergaren gebruikt kan worden bij de aanpak van belemmeringen voor mobiliteit en duurzame inzetbaarheid, vooral in de sfeer van cultuur en leiderschap. Denk bijvoorbeeld eens aan verbetering van de dialoog leidinggevende en medewerker.

Meer informatie?


Download de flyer Passend Perspectief Personeel en manager (, 200,2 KB) - 2020 versie
Download de flyer Passend Perspectief Personeel en HRM (, 291,3 KB) - 2020 versie

Het project werd tot 2019 ondersteund door het A+O fonds Rijk. Inmiddels is het project geborgd binnen SSO Rijkswaterstaat. Die biedt het programma Rijksbreed aan.

Ben je manager of HR-adviseur en zoek je hulp of wil je meer informatie over dit project? Stuur dan een mail naar ppp@rws.nl.

Het A+O fonds Rijk maakt dit project mogelijk. In het A+O fonds Rijk werken de vakorganisaties FNV Overheid, AC Rijksvakbonden, CNV Overheid en het CMHF met de werkgever Rijk samen aan een betere arbeidsmarkt bij de Rijksoverheid.