Leergroepen bij de Rijksoverheid

Er zijn talloze manieren om te leren van en met collega’s. Leergroepen zijn een relatief nieuw fenomeen. Reden om de bruikbaarheid ervan voor de Rijksoverheid te onderzoeken. Enkele pioniers deden er afgelopen jaar ervaringen mee op. Wat hebben zij geleerd?

Leergroepen op de werkvloer kunnen veel opbrengen voor de Rijksoverheid. Zowel voor de organisatie als voor de individuele deelnemers. Dat is gebleken uit een interveniërend onderzoek met drie leergroepen in 2017. De resultaten en inzichten die het onderzoek gebracht heeft, lees je in deze publicatie. Bijvoorbeeld dat leren op de werkvloer niet vanzelf gaat. Daar zijn nog wel eens misvattingen over, zoals: 70% van het leren gebeurt spontaan op de werkvloer. We hebben gezien dat je daarvoor reflectietijd moet organiseren, en dat dat wat vraagt van de bereidheid van mensen. We geven de inzichten hierna mee als vijf vuistregels voor wie zo’n leergroep overweegt of wil opzetten bij het Rijk.

  • Vuistregel 1: Maak duidelijk wat een leergroep wel en niet is en kan opleveren.
  • Vuistregel 2: Werk met een enigszins homogene groep.
  • Vuistregel 3: Selecteer op/investeer in bereidheid om op deze manier te leren.
  • Vuistregel 4: Organiseer voldoende reflectietijd.
  • Vuistregel 5: Kies een externe begeleider, concrete casuïstiek en opdrachten.

Meer informatie

Download de publicatie Leergroepen bij de Rijksoverheid - Vijf vuistregels (, 839,7 KB).

Wil je meer informatie over dit project? Neem dan contact op met Merel de Groot.
E: merel.groot@minbzk.nl
 
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het programma Leren en Ontwikkelen Rijk (BZK/ Personeelsbeleid Rijk) en gefinancierd door het A+O fonds Rijk  In het A+O fonds Rijk werken de vakorganisaties FNV Overheid, AC Rijksvakbonden, CNV Overheid en het CMHF met de werkgever Rijk samen aan een betere arbeidsmarkt bij de Rijksoverheid.