Iedereen telt: speel het spel!

We zijn allemaal anders, we verschillen zowel zichtbaar als onzichtbaar van elkaar. Soms zien we talenten over het hoofd. Of we sluiten iemand buiten zonder dat we het in de gaten hebben. Wil je daar oog voor krijgen? Oefenen met hoe het anders kan? Speel dan de digitale ‘serious games’ True Color en/of Blend In Stand Out.

Wat is het?

Twee digitale ‘serious games’:

  • ‘True Color’ is een spel van ongeveer een kwartier, dat je alleen of in een klein groepje kunt spelen. Je wordt je er dan al snel van bewust hoe goed de verschillen tussen mensen voor je team kunnen zijn;
  • ‘Blend In Stand Out – iedereen telt’ is uitgebreider. Hierbij voer je met je team een fictieve opdracht uit en praat je daar samen over.

Voor wie?

Voor ambtenaren en managers die zich willen inzetten voor een gevarieerd samengesteld team. Met beide spellen kun je het bewustzijn stimuleren en het teamgesprek op gang brengen.

Meer informatie

Download de factsheet over beide games (, 1,2 MB)
Wil je meer informatie over dit project? Neem dan contact op met Sharda Kamaansing (ministerie van BZK).
E: sharda.kamaansing(at)minbzk.nl

Het A+O fonds Rijk financiert dit project. In het A+O fonds Rijk werken de vakorganisaties FNV Overheid, AC Rijksvakbonden, CNV Overheid en het CMHF met de werkgever Rijk samen aan een betere arbeidsmarkt bij de rijksoverheid.