Hoe beoordeel je burgers of ondernemers?

Welke factoren neem je mee als je het gedrag van een burger of ondernemer moet beoordelen? Hoe kom je tot je oordeel of beslissing? Lees verder voor effectieve, professionele manieren van werken.

Wat is het?

Het project ‘Beoordelingsruimte voor professionals’ gaat over hoe je in je werk burgers of ondernemers beoordeelt. Bij die beoordeling spelen vaak veel verschillende factoren een rol, zoals: organisatorische, politieke, maatschappelijke en professionele factoren. Op basis hiervan neem je je besluit, binnen de professionele beoordelingsruimte die je hebt.
Met het project is kennis verzameld over hoe je dat op een effectieve manier doet. Breed toepasbaar bij het Rijk.

Voor wie?

Ben je een rijksmedewerker die bij uitvoering of toezicht het gedrag van burgers of ondernemers moet beoordelen? Doe dan je voordeel met de opbrengsten van dit project.

Meer informatie:

Wil je meer informatie over dit project? Neem dan contact op met Renate Beckers.
E: renate.beckers(at)ecop.wmrijk.nl

Dit project is afgerond.

Het A+O fonds Rijk financiert dit project. In het A+O fonds Rijk werken de vakorganisaties FNV Overheid, AC Rijksvakbonden, CNV Overheid en het CMHF met de werkgever Rijk samen aan een betere arbeidsmarkt bij de rijksoverheid.