Vakman- en leiderschap

De Rijksdienst heeft behoefte aan goed gekwalificeerde medewerkers. Zij moeten in voldoende aantallen beschikbaar zijn om maatschappelijke thema’s te kunnen aanpakken en afgesproken taken uit te voeren. 
De ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Dat stelt medewerkers en leidinggevenden steeds voor nieuwe vragen. Om in deze veranderende context de taken goed te kunnen uitvoeren, vraagt de Rijksdienst van de toekomst om nieuwe attitudes en vaardigheden. Stimulerende factoren daarvoor zijn: versterking van de professionele ruimte en van het (persoonlijk) leiderschap.

Activiteiten ‘Vakman en leider; versterk jezelf’ dragen eraan bij dat: 

 • je als medewerker je (persoonlijk) leiderschap en professionele ruimte vergroot. Dat kan door verhoging van je bewustzijn, kennis en/of praktische ervaring;
 • je je talent, potentieel en ervaring (nog) beter en zelfbewuster inzet;
 • leidinggevenden sturen op vertrouwen, hun medewerkers helpen ontwikkelen, verschillen tussen medewerkers managen en benutten en een inclusief werkklimaat scheppen;
 • je Goed Werk (uitmuntend vakmanschap, morele verantwoordelijkheid en persoonlijke betrokkenheid) levert en daarop reflecteert met je leidinggevende.

Activiteiten

  Hoe beoordeel je burgers of ondernemers?
  Hoe groot is jouw professionele ruimte?
  Iedereen telt, speel het spel
  Leergroepen bij de Rijksoverheid
  Mastercircles: Professionele ruimte geven en nemen
  Passend Perspectief Personeel
  Training Werken aan je toekomst
  Veeleisende baan? Zorgen dat het past!
  Waarde(n)vol werk in uitvoering
  Werken aan je inzetbaarheid

  Publicaties

  Het 5HR Analysemodel: hoe groot is jouw professionele ruimte? (, 226,8 KB)