Pilot anoniem solliciteren

Hoe zorgen we ervoor dat alle toekomstige Rijksmedewerkers in sollicitatieprocedures volledig tot hun recht komen, ongeacht leeftijd, geslacht of herkomst? Op initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) startte het A+O fonds Rijk een pilot om ervaring op te doen met anoniem solliciteren. Met anoniem solliciteren wordt discriminatie op basis van etnische afkomst, geslacht, leeftijd, seksuele oriëntatie en arbeidsbeperking tegengegaan in de briefselectie. De pilot vond plaats bij de Dienst Facilitair Management Haaglanden.

Opzet pilot

De pilot bestond uit:

  • Een analyse van sollicitaties voorafgaand aan de pilot: hoe divers zijn de geselecteerde sollicitanten?
  • Een training ‘Selecteren zonder vooroordelen’ voor leidinggevenden en alle leden van sollicitatiecommissies.
  • Het anonimiseren van de motivatiebrieven en cv’s .
  • Een enquête en interviews onder sollicitanten.
  • Een interview onder vacaturehouders.

Resultaten

De pilot heeft bij de betrokkenen vooral bijgedragen aan de bewustwording van hun eigen vooroordelen. Het ministerie van BZK heeft daarom ook de training selecteren zonder vooroordelen opgenomen in het trainingsaanbod voor diversiteit en inclusie. De pilot heeft niet aantoonbaar geleid tot meer diversiteit onder de geselecteerde Rijksmedewerkers.

Meer informatie

Voor vragen over de pilot kun je terecht bij Nettie Olsthoorn, Nettie.Olsthoorn@minbzk.nl