Kansen voor elk talent

De Rijksoverheid creëert in tien jaar 3.340 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Management, HRM en werkbegeleiders zijn daar vorig jaar mee begonnen, samen met collega’s, of treffen vergaande voorbereidingen bij het vormgeven van de nieuwe functies. Heb je daar ook mee te maken? Doe dan je voordeel met de ervaringen van collega’s.

Het Team Inclusief stelt kennis, inzicht en praktische instrumenten beschikbaar. Het team, dat financieel wordt ondersteund door de BZK/werkgever Rijk, het A+O fonds Rijk en het ministerie van SZW, heeft bijvoorbeeld al trainingen ontwikkeld voor leidinggevenden en begeleiders over samenwerken met de doelgroep.

Activiteiten ‘Kansen voor elk talent’ dragen eraan bij dat:

  • nieuwe functies worden vormgegeven;
  • mensen met een arbeidsbeperking eerder aan het werk kunnen.

Activiteiten

Pilot anoniem solliciteren
Duurzame plaatsing
Hoe ‘inclusief’ is jouw werkomgeving?
Onderzoek medezeggenschap in omgang met variatie