Het Nieuwe Werken

‘Het Nieuwe Werken’ is een doorlopend proces om de manier van werken te verbeteren. ’Het Nieuwe Werken’ is geen doel op zich maar een geheel aan middelen om het werk efficiënter, effectiever, goedkoper, duurzamer en aantrekkelijker te maken. Activiteiten ‘Het Nieuwe Werken’ dragen eraan bij dat:

  • je flexibeler en meer grensoverschrijdend kunt werken. Daarbij helpen moderne manieren van huisvesting, ICT en sturing;
  • leidinggevenden op een modernere, gedifferentieerde manier omgaan met professionals, met behulp van moderne hulpmiddelen in de bedrijfsvoering;

  • zowel medewerkers (privé en professioneel) en werkgevers (aantrekkelijke werkgever) als burgers die een efficiënte en effectieve rijksoverheid willen zien, positieve effecten ondervinden.

Activiteiten


Het Nieuwe Werken bij uitvoeringsorganisaties
Het Nieuwe Werken en vitaliteit
Het Nieuwe Werken, Gedragstoets en de dialoog

Train je Rijk/Digivaardig

Publicaties


Factsheet Het Nieuwe Werken (, 157,0 KB)